Gå till innehåll

Vi är Nato

Fortifikationsverkets generaldirektör framför tre flaggor. Natoflagga, Sverigeflagga och EU-flagga.

Sverige är medlem i försvarsalliansen Nato. Försvarsmaktens bedömning är att deras huvuduppgift, att försvara Sverige mot väpnat angrepp, underlättas avsevärt. Som Natomedlem ökar den krigsavhållande effekten markant eftersom ett angrepp mot Sverige är ett anfall mot övriga medlemmar i Nato. Fortifikationsverket stöttar Försvarsmaktens uppgift.

Fortifikationsverkets generaldirektör Maria Bredberg Pettersson kommenterar dagens händelse.

7 mars 2024 är en historisk dag, Sverige är nu en del av försvarsalliansen Nato och det påverkar oss alla, som medborgare och som land. Medlemskapet värnar Sveriges säkerhet i ett kraftigt försämrat omvärldsläge.

Fortifikationsverkets uppgift att med väl fungerande infrastruktur stärka totalförsvaret och Försvarsmaktens operativa förmåga fortsätter. De senaste åren har vi verkat i ett helt nytt läge. Från avveckling till utveckling samt förstärkning av vårt unika fastighetsbestånd. På Fortifikationsverket är vi nu många fler som gör mycket mer, med robusthet, rådighet, säkerhet och hållbarhet i fokus. Vi ser framför oss fortsatt kraftig tillväxt och har förberett oss för det.

Fortifikationsverket bidrar i Nato inom ramen för värdlandstöd där vi bland annat skapar förutsättningar för Nato att verka på svensk mark. Vi kommer att göra anpassningar i befintligt bestånd samt på sikt även bygga nytt.

Fortifikationsverket arbetar sedan tidigare tätt med försvarsmyndigheterna och har etablerade samarbeten med våra motsvarigheter i flera Natoländer. Jag ser fram emot en effektiv process framåt där vi gör vårt bästa för att bidra med det vi kan för att möta de nya behov som uppstår i samband med att Sverige nu är en del av Nato. Vi är Nato.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024