Gå till innehåll

Världen gick från samarbete till tävling

Porträtt

Robert Egnell rektor Försvarshögskolan. Foto: Fortifikationsverket

Monstertrender. Nej, det var inte om zombies Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan, pratade när han besökte Fortifikationsverket den 19 mars för att diskutera framtida samarbeten inom forskning och utbildning. Snarare om stora, globala omvärldstrender som säkerhetskris och teknisk acceleration, och hur de påverkar Sverige.

Två år av lidande på slagfälten i Ukraina har skapat ett pärlband av kriser som spridit sig över världen: livsmedelskris, flyktingkris, finanskris och säkerhetskris. Till exempel.

Det är bara genom global samverkan vi kan lösa dessa och där är vi inte idag, sade Robert Egnell som, den soliga vårhimlen till trots, talade om de jätteproblem som världen står inför.

När Ryssland inledde den fullskaliga invasionen av Ukraina gick de till attack mot både den europeiska och globala säkerhetsordningen.

Hela vår idé om samvaro ruckades den dagen. Vi gick vi från en värld där vi hade intalat oss själva att vi delade ett antal intressen för mänsklighetens skull till en värld där vi tävlar om kunskap, makt och resurser. Där den enas vinning är den andras förlust och detta är en stor mental omställning, menade Robert Egnell.

Så vad händer när man gifter ihop säkerhetskrisen och den enormt snabba tekniska utvecklingen, när även den senare kan användas för onda syften? Att till exempel reglera AI är inget som står på rektor Egnells önskelista:

I väst pratar vi om reglering av AI, medan man på motståndarsidan utvecklar de allra främsta instrumenten som kan förstöra våra samhällen.

Den som går segrande ur den här maktkampen är sannolikt det samhälle som har störst förändringsförmåga och innovationskraft. Och för Robert Egnell står det klart:

Det är i mötet mellan människa, teknik och samhälle som vi måste ligga i framkant.

Och där vill Försvarshögskolan definitivt vara en aktör.

Just nu upplever högskolan ett högt tryck och alla möjliga samhällsaktörer har behov av deras kompetenser. -Vi har nog samma hårda tillväxttryck som Fortifikationsverket, menade Robert Egnell och beskrev sin högskola som en ”ungdomlig drivkraft lutandes mot århundraden av officersutbildning”.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2024