Gå till innehåll

Omfattande arbeten i Örlogshamnen i Karlskrona

Ubåten HMS Gotland i Karlskrona hamn. På ubåten är en svensk flagga hissad och människor i orangea overaller står på däck.

Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Inom kort påbörjas omfattande arbeten med kajer inom Karlskrona örlogshamn. Arbetena förväntas pågå i cirka fyra år.

Det handlar både om nybyggnation och om renoverings- och underhållsarbeten. Anledningen till nybyggnationen är att den nya ubåtstypen A 26 (nästa generations ubåt av Blekingeklass) kräver ny pir. Övriga renoverings- och underhållsarbeten beror på att den tekniska livslängden för vissa kajkonstruktioner har uppnåtts. 

Arbetena handlar om att skapa förutsättningar för framtida verksamhet inom örlogshamnen. Under renoveringstiden kommer det att finnas tillfälliga pirer på plats så att fartyg kan förtöja.

Äntligen påbörjas arbetet. Då kajernas tekniska livslängd är passerad ser vi med tillförsikt fram emot att arbetet drar igång. Med arbetet framtidssäkras också Karlskrona örlogshamn, säger Fredrik Edwardson Marinbaschef.

Samtidigt som kajerna renoveras genomförs åtgärder för att bättre skydda den närmaste miljön. Kajerna byggs med negativ lutning för att eventuellt dagvatten kan omhändertas och hamnar i reningssystem. Kajerna anpassas även för den havsnivåhöjning som beräknas för området de närmaste 50 åren.

Buller och byggtrafik

Arbetena påbörjas nu och under perioden fram till sommaren kommer entreprenören att göra förberedande arbeten som exempelvis inmätningar, dykundersökningar och uppsättning av staket. I augusti påbörjas pålning, vilket kan bullra och skapa vibrationer i marken för närboende, både på land och i skärgården. Från och med augusti kommer även byggtrafiken genom Karlskrona centrum att öka. 

Just nu arbetar Fortifikationsverket intensivt med att möta det tillväxtbehov som finns inom totalförsvaret. Vi köper nytt, bygger om och rustar upp över hela Sverige, inte minst i Karlskrona. Vi hoppas att det finns förståelse för att det kommer att innebära vissa olägenheter i form av buller, vibrationer och en ökad lastbilstrafik framöver, säger Peter Jonasson, projektledare vid Fortifikationsverket. 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 mars 2024