Gå till innehåll

Kontroller ska stärka säkerhetsskyddet

Man som läser ett skriftligt underlag ombord på en militär båt.

Anders Henningsson, Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Foto: Patrick Müller.

Varje dag handskas Fortifikationsverket med stora skyddsvärden, både våra egna och våra partners. Därför ställs höga säkerhetskrav på oss.

Ja, det är fullt rimligt, för Fortifikationsverket är ingen vanlig fastighetsägare, säger Anders Henningsson, säkerhetsskyddschef sedan drygt ett år tillbaka. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ett starkt totalförsvar och en ökad försvarsförmåga. Vilka andra fastighetsägare har ett sådant uppdrag?

I och med det kraftigt försämrade omvärldsläget har Fortifikationsverket växlat upp säkerhetsskyddsarbetet. En viktig del av detta är kontrollverksamheten, både den planerade och den som uppkommer vid behov.

Även om ett av syftena är att hitta brister i säkerhetsskyddet, är detta inte huvudsyftet. Kontrollerna handlar istället om att ge stöd åt verksamheten så att skyddsåtgärderna rimmar med aktuell hotbild och informationens skyddsvärde.

Jag ser det som säkerhetsavdelningens uppdrag att ge stöd så att chefer och medarbetare har förutsättningar att göra rätt. För det handlar inte alltid om att ha ett högt säkerhetsskydd, utan om att ha ett balanserat skydd som är dimensionerat utifrån förutsättningarna. I den tillväxtfas vi befinner oss i krävs en hög precision i det vi gör och därför krävs det ledarskap, tydliga prioriteringar och mod att fatta beslut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024