Gå till innehåll

Fortifikationsverket vill bidra till tempoökning i tillväxten

Personal i uppställning på kaserngården vid A 9 i Kristinehamn.

Uppställning på A 9:s kaserngård på Harberget i Kristinehamn.

Mer av allt överallt, och snabbt. Så uppfattar Fortifikationsverket den rapport som Försvarsberedningen presenterade i fredags.

Fler värnpliktiga, mer materiel och ökade krav i och med Natointrädet. Det innebär sammantaget att Fortifikationsverket kommer att ha fullt upp under de kommande åren.

Det kommer att krävas ett fortsatt nära samarbete mellan Fortifikationsverket, Försvarsmakten och Försvarets materielverk vad gäller utvecklingen av infrastruktur vid både nyetableringar och befintliga garnisoner. Det innebär att planeringen av materielanskaffning och personalförändringar måste koordineras så att kraven på infrastruktur finns med redan inledningsvis.

Försvarsberedningen menar att Fortifikationsverket och Försvarsmakten bör sträva efter så snabba processer som möjligt när ny infrastruktur ska etableras.

Vi uppfattar beredningens budskap om att tidsfaktorn är avgörande och håller med om att tillväxttakten i totalförsvaret behöver öka, säger Jan Kinnander, Fortifikationsverkets utvecklingsdirektör. Vår ambition är att medverka till denna tempoökning och uppskattar alla initiativ som kan bidra till den.

Jan Kinnander

Jan Kinnander, Fortifikationsverkets utvecklingsdirektör. Foto: David Gribing.

Försvarsminister Pål Jonsson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, har meddelat i en debattartikel Länk till annan webbplats. att de vill förenkla lagar och regler för att ta bort hinder för återuppbyggnaden av totalförsvaret. Detta är något Fortifikationsverket välkomnar.

Vi bidrar gärna till att utveckla arbetssätt och processer tillsammans med Försvarsmakten för att åstadkomma största möjliga framdrift, säger Jan Kinnander.

Natointrädet innebär också ökade krav på svensk infrastruktur för mottagande av och stöd till anländande allierade förband, så kallat värdlandsstöd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 april 2024