Gå till innehåll

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre fick kunglig orden

Dennis Gyllensporre ser in i kameran och håller upp sin ordensmedalj

Dennis Gyllensporre är ledamot i Fortifikationsverkets styrelse sedan 1 september 2023. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Den 31 maj fick Fortifikationsverkets styrelsemedlem generallöjtnant Dennis Gyllensporre den högsta klassen av Svärdsorden – kommendör med stora korset – för sina insatser i Mali under åren 2018–2021.

Kungliga slottet var platsen för ceremonin när de fyra olika riddarordnarna delades ut. Det var första gången på 50 år som svenska medborgare, som nominerats av allmänheten, fick ta emot den främsta utmärkelsen som går att få i Sverige.
Svärdsorden ges till militär personal som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Dennis Gyllensporre var befälhavare för FN:s militära insats Minusma och belönas för ”utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali”.

Hur känns det att ta emot Svärdsorden?

Jag känner mig mycket ödmjuk, hedrad och tacksam. Att få detta erkännande är verkligen stort för mig. Svärdsorden har en rik historia och har tilldelats många framstående personligheter. Det är en ära att få vara i sådant fint sällskap. Som chef och ledare vet jag att framgång bygger på ett starkt team. Jag har haft förmånen att arbeta med exceptionellt duktiga medarbetare och är oerhört tacksam för allt stöd jag har fått på min resa, säger Dennis Gyllensporre.

I sitt mångåriga arbete på Försvarsmaktens högkvarter arbetade Dennis Gyllensporre med styrning av verksamheten där fokus var planering, budgetering och utvärdering av den militära förmågan. Den erfarenheten har han nytta av i styrelsearbetet på Fortifikationsverket.

Det finns många likheter. Styrelsearbete handlar om myndighetsledning och jag ser verksamheten och leveranserna ur perspektivet av tillgänglig försvarsförmåga och behovet av att snabbt öka den militära kapaciteten. Infrastruktur är en integrerad del av all verksamhet inom Försvarsmakten.

Att förstå hur Försvarsmaktens interna arbete fungerar har varit ovärderligt för mitt arbete i styrelsen. Med Sveriges inträde i Nato och det fördjupade internationella samarbetet, inte minst med USA, kommer min internationella erfarenhet också väl till pass, avslutar Dennis Gyllensporre.

Kungen och Dennis Gyllensporre står på rad i Kungliga slottet

H.M. Konungen överlämnade Svärdsorden till generallöjtnant Dennis Gyllensporre. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024