Gå till innehåll

Riksdagen sa ja till DCA-avtalet

I dag har riksdagen fattat beslut om det så kallade DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) mellan Sverige och USA. 17 orter där Fortifikationsverket har verksamhet kommer att bli berörda på olika sätt.

Amerikanska stridsvagnar på en strand.

Nato-övning på Ravlunda skjutfält som ägs och förvaltas av Fortifikationsverket. Foto: Johan Danielson.

Det 17 utpekade orterna är i allt väsentligt garnisonsorter, men det handlar även om andra platser som är strategiskt geografiskt angelägna, säger Mikael Widelund, chef för Fortifikationsverkets Natoenhet.

Detaljerna är inte klara, men Fortifikationsverket kommer att beröras. Det är redan idag tydligt att det bland annat finns ett stort intresse för förhandslagring, både i bergrum och förråd. Möjligheten att öva och verka i skandinaviska klimatförhållande är också något som amerikanska förband behöver.

Vi är beredda på att arbetet kopplat till DCA-avtalet ska dra igång och just nu stödjer vi Försvarsmakten med faktaunderlag kring de 17 utpekade platserna, säger Mikael Widelund.

Krävdes riksdagsbeslut

Avtalet mellan Sverige och USA slöts redan i höstas, men för att det ska träda i kraft krävs att riksdagen godkänner det och beslutar om de författningsändringar som behovs för att genomföra avtalet. Detta skedde idag efter en diskussion mellan riksdagspartierna.

Flera andra Natoländer har också ett DCA-avtal, bland annat alla de nordiska länderna. Den finska riksdagen förväntas rösta om avtalet i mitten av juli.

Samhällsdebatten om avtalet har pågått under den senaste tiden, och bland annat har frågan huruvida det är möjligt för USA att placera kärnvapen på svensk mark diskuterats flitigt, liksom faktumet att amerikansk personal inte kommer att lyda under svensk lag.

Alla eventuella bygg- och anläggningsarbeten inom de utpekade områdena kommer att ske på amerikansk bekostnad och med svenskt bygglov. USA måste också i förväg underrätta Försvarsmakten om vilken materiel som ska lagras eller transporteras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024