Gå till innehåll

Arkitektur

Fortifikationsverket strävar efter att skapa och bevara god arkitektur i de fastigheter vi ansvarar för. Hur vi väljer att bygga påverkar de som ska leva, arbeta och verka
i våra miljöer. Oavsett verksamhet ska våra fastigheter skapa bra förutsättningar för det uppdrag som ska utföras. I det arbetet spelar arkitekturen en viktig roll. God arkitektur behöver inte kosta mer men kräver tanke, vilja och engagemang.

Ridhus med röd träfasad och ett färgat fönster nära taknocken.

Ridhuset vid Kavallerikasern på Lidingövägen i Stockholm. Konstverket ”Kokard” av Mathilda Fahlsten och Cecilia Aaro. Foto: Sten Jandin

En levande dialog om arkitektur förs internt, med våra partner samt med anlitade konsulter och entreprenörer. Arkitektkompetens används för gestaltande uppgifter inom nybyggnad, ombyggnad, garnisonsplanering, gestaltningsprogram samt mark- och landskapsplanering.

Arkitekturråd

Syftet med Fortifikationsverkets arkitekturråd är att skapa ett instrument för att höja den arkitektoniska kvaliteten på Fortifikationsverkets verksamhet när det gäller investering och förvaltning. Arkitekturrådet består av fyra externa arkitekter, vår verksarkitekt och generaldirektören som är ordförande. Rådet startade 2003 och sammanträder ca 5-6 gånger per år. Rådet är enbart rådgivande och deras synpunkter förs sedan vidare i linjen eller till projektledare.

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset har instiftats av Fortifikationsverket för att utveckla den
militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur i försvarsfastigheter genom att lyfta fram goda exempel på genomförda byggprojekt. Målet med arkitekturpriset är att medverka till att premiera föredömlig arkitektur inom Fortifikationsverket.

Verksarkitektens roll

Förutom tillsyns- och rådgivningsroll i arkitekturfrågor medverkar Fortifikationsverkets verksarkitekt i olika planeringsfrågor som berör den fysiska miljön. Samråd sker i strategiskt viktiga projekt. Verksarkitekten håller också i kontakterna med Statens konstråd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023