Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Fastighetsförvaltning

Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi kombinerar vår unika kompetens med att vara fastighetsägare och byggherre. Vi ser till att försvaret har väl fungerande mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet. På så sätt bidrar vi till landets försvarsförmåga och samhällsberedskap.

Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är brett – allt från enkla kallförråd till byggnadsminnen och högteknologiska, moderna byggnader.

Myndigheten äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord, skog och den mark som Försvarsmakten övar på – vi finns där Försvarsmakten finns.

Vårt uppdrag innebär till exempel att sköta drift av stora garnisoner, underhålla mark och byggnader, bygga nytt och bygga om. Det handlar också om att avveckla, avyttra och skapa förutsättningar för ny verksamhet.

Till största delen handlar vår verksamhet om löpande drift och underhåll av mark, byggnader och försvarsanläggningar. Vår driftorganisation utför i dag tillsyn, skötsel och driftåtgärder på cirka 6 000 byggnader, 4 700 försvarsanläggningar och 370 000 hektar mark. Vi förvaltar också ett stort antal byggnader som är klassade som statliga byggnadsminnen.

Investering

För att anpassa vårt fastighetsbestånd efter kundernas behov och verksamhet driver vi årligen ett stort antal byggprojekt i form av både ny- och ombyggnationer. För vår största kund Försvarsmakten, beror investeringarna ofta på att verksamheter flyttar eller utvecklas och att de får nya behov av specialanpassade lösningar.

Vår byggavdelning genomför cirka 300 byggprojekt per år och under 2017 investerade vi för totalt cirka 1 327 miljoner kronor. Läget i omvärlden och ett stort investeringsbehov hos Försvarsmakten gör att Fortifikationsverkets investeringar kommer att fördubblas de närmaste åren. Den framtida prognosen ligger på runt 2 miljarder kronor per år.

Här är några konkreta exempel på investeringar som har genomförts de senaste åren:

  • Nya spolhallar anpassade för miljövänlig rengöring av fordon har byggts på flera orter
  • Omklädningsrum har genderanpassats runt om på regementen
  • Ny träningshall i Bodens garnison
  • Nytt ridhus på kavallerikasern i Stockholm

Investeringen i Ronnebyprojektet är ett av de största i Fortifikationsverkets historia. Projektet innefattar bland annat flygledartorn, helikopterhangar, nya helikopterplattor och ny drivmedelsförsörjning till dessa plattor. Dessutom har all nybyggnation i Ronneby inneburit ett behov av ny infrastruktur.

Försvarsmakten etablerar en militär närvaro på Gotland och det innebär ett omfattande projekt för Fortifikationsverkets del.

Avyttring

När Försvarsmakten säger upp ett avtal med Fortifikationsverket är det vår uppgift att avyttra fastigheten. Det gör vi på olika sätt beroende på vilken typ av fastighet det handlar om. Det kan innebära sanering och återställning, förädling, försäljning, rivning eller överföring till annan myndighet.

Det första steget i en försäljningsprocess är att göra en bedömning om fastigheten ska överföras till någon annan myndighet. Det kan bli aktuellt om en annan myndighet kan skapa samhällsnytta utifrån sitt regeringsuppdrag. Till exempel Trafikverket för bättre infrastruktur, Naturvårdsverket för att säkra medborgarens tillgång till naturvärden eller Statens fastighetsverk för att bevara våra kulturvärden.

I andra hand undersöker vi om kommunen behöver fastigheten för samhällsändamål, till exempel för att bygga en skola. I de fall varken annan myndighet eller kommun har behov av fastigheten säljs den slutligen på den öppna marknaden genom vår webbplats.

Relaterat innehåll

Fastigheter till salu
Fortifikationsverket säljer och hyr ut fastigheter, mark och lokaler som inte längre används av våra kunder. När ett objekt är till salu lämnas det ut för anbudsgivning och säljs till högstbjudande oftast genom e-budgivning.
Fortifikation
Fortifikationsverket har regeringens uppdrag att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetensen för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik säkerställs och utvecklas.