Fortifikationsverkets logotyp och symbol
  • Talande webb
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen
Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer

Fastighetsbestånd

Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är brett – allt från enkla kallförråd till byggnadsminnen och högteknologiska, moderna byggnader.

Vårt fastighetsbestånd

Fortifikationsverket äger byggnader och mark över hela landet, vi är representerade i rikets alla län och finns där Försvarsmakten finns. Bland våra fastigheter finns regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, skjutbanor, hamnar, flygplatser och försvarsanläggningar under jord.

Många av våra byggnader är en del av vårt svenska kulturarv och vi förvaltar drygt 300 byggnader som är klassade som statliga byggnadsminnen. I vårt bestånd ingår också 370 000 hektar mark av det mest skiftande slag som används för olika ändamål. Det kan vara allt från kaserngårdar, vackra parker och stora skogar till våtmarker eller betesland för renar, får eller hästar. De största arealerna används som övnings- och skjutfält. Vi håller också marker tillgängliga och omskötta för friluftsliv, jakt och fiske. Vår driftorganisation utför i dag tillsyn, skötsel och driftåtgärder på cirka
6 000 byggnader och 4 700 försvarsanläggningar.

Som en stor markägare förvaltar vi omfattande naturvärden. Därför bedriver vi också ett omfattande miljö- och naturvårdsarbete.

Relaterat innehåll

Hållbarhet
Hållbarhet är en integrerad del av Fortifikationsverkets verksamhet. En långsiktigt hållbar utveckling innebär att vi bedriver en ansvarsfull förvaltning på det sätt som regeringen avser i vårt uppdrag.
Naturvård
På Fortifikationsverkets mark finns flera naturreservat med stor biologisk mångfald och höga naturvärden. Mer än hälften av arealen skyddas i någon form som till exempel naturreservat och Natura 2000-områden.