Gå till innehåll

Fastighetsförvaltning

I vårt uppdrag ingår det att sköta drift av stora garnisoner, underhålla mark och byggnader liksom att bygga nytt och bygga om. Att avveckla, avyttra och skapa förutsättningar för ny verksamhet ingår också.

En man byter ett fläktfilter.

Foto: Peter Malmrup

Till största delen handlar vår verksamhet om löpande drift och underhåll av mark, byggnader och försvarsanläggningar. Vår driftorganisation utför i dag tillsyn, skötsel och driftåtgärder på cirka 6 400 byggnader, 5 000 försvarsanläggningar och 370 000 hektar mark. Vi förvaltar också ett stort antal byggnader som är klassificerade som statliga byggnadsminnen.

För att anpassa vårt fastighetsbestånd efter kundernas behov och verksamhet driver vi årligen ett stort antal byggprojekt i form av både ny- och ombyggnationer. För vår största kund Försvarsmakten, beror investeringarna ofta på att verksamheter flyttar eller utvecklas och att de får nya behov av specialanpassade lösningar.

Läs mer om hur vi arbetar med försvarets tillväxt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023