Gå till innehåll

Ballonghallen

Utanför Boden står en unik byggnad som vittnar om Sveriges militära luftspaning under det tidiga 1900-talet. Möjligheten till avancerade observationer från höjder på 1000 meter, gjorde den faluröda ballonghallen och dess cigarrliknande ballonger till en viktig del av försvarets strategi.

En stor faluröd träbyggnad i skogslandskap.

Foto: Nino Monastra

Ballonger för att spana på fienden

Användningen av ballonger i försvarssyfte var mest framträdande under andra hälften av 1800-talet och var en viktig del av många länders försvar. Ballonghallen i Boden byggdes mellan 1912 och 1914 och den första ballongflygningen på platsen gjordes i augusti 1914.

Observatörerna stod i ballongkorgen med kikare på upp till 1 000 meters höjd, året om. Därifrån spanade de, lämnade målangivelser, gjorde bedömningar och ritade skisser. Observatörerna hade direktförbindelse med tråd till marken och kunde på så sätt leda fästningsartilleriet.

Svartvitt fotografi med en stor cigarrformad luftballong som stiger eller landar. Under syns en stor träbyggnad med portarna öppna.

Provflygning. Foto från omkring 1915.

Interiör och konstruktion

Hallen är ritad av en av de mest inflytelserika arkitekterna i svensk militärarkitektur, Erik Josephson, som ansvarade för all gestaltning vid uppbyggnaden av Bodens garnison.

Den stora volymen i hallen – trettiofem meter lång, tio meter hög och tio meter bred – krävdes för att förvara den cigarrliknande ballongen. På varje sida om den höga mittdelen uppfördes lägre anslutande byggnader, inklusive logi för manskap och stall. En bit ifrån ballonghallen byggdes även ett vätgasverk.

Invändigt finns en kombination av grus- och plankgolv, omålade väggar och stora fönsterpartier. Ballonghallen byggdes med stora ljusintag i den övre delen eftersom dagsljus var den enda möjliga ljuskällan med tanke på den explosiva gasen i ballongen. Fönstren är nu igensatta med panel på utsidan, men fönsterbågarna finns kvar där bakom.

Det finns många byggnadhistoriskt intressanta delar av byggnaden. Ett exempel är den stora ballongportens konstruktion med ramverk av järn klätt av korrugerad plåt. Porten öppnades med hjälp av mekanik som är placerad på var sida om porten i de små tornliknande utbyggnaderna.

Ett unikt byggnadsminne

Försvarets ballongepok upphörde strax före andra världskriget när flygplanen tog över. Ballonghallen i Boden står fortfarande kvar på samma plats och är den enda i sitt slag i Sverige, vilket gör den till en symbolbyggnad för den militära ballongverksamheten. Sedan 2001 klassificeras ballonghallen som ett statligt byggnadsminne.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023