Gå till innehåll

Trianon

I Eksjö förvaltar vi ett arkitektoniskt arv med en spännande historia. Göta ingenjörregementes officerspaviljong har överlevt hela tre flyttar och är fortfarande ett välbevarat exempel av arkitektur i nyklassicism.

En ljusgul byggnad i nyklassicism, med vita detaljer, svart tak och en svensk flagga i topp.

Foto: Risto Svensson

Historisk bakgrund

I Mariannelund år 1787 uppfördes tre timrade regementsbyggnader för att användas till chefsbyggnad, officersbyggnad och traktörkök. Redan 1796 flyttade regementet till Hultsfreds slätt och vid flytten tog man med sig sina stabsbyggnader. På Hultsfreds slätt placerades byggnaderna i en triangelform, därav namnet Trianon.

Arkitektoniska förändringar och flyttar

1838 fick arkitekten J.F Oppman uppdraget att rita en ny paviljong, den så kallade officerspaviljongen, och samtidigt förändra de äldre anspråkslösa timmerbyggnaderna till ett mera arkitektoniskt tilltalande utseende. Byggnaderna fick ett arkitektoniskt formspråk typiskt för stilperioden empire, även kallad nyklassicism.

År 1921 flyttades Kalmar regemente till Eksjö. Och precis som vid flytten från Mariannelund till Hultsfred, tog regementet åter med sig sina stabsbyggnader. Officerspaviljongen byggdes ihop med chefsbyggnaden och de två övriga byggnaderna placerades som på Hultsfreds slätt, i triangelform.

1992 års försvarsbeslut innebar att kasernområdet skulle avvecklas och verksamheten samlokaliseras med Göta Ingenjörskår. Regementet flyttade återigen 1994 och även denna gång tog man med sig sina stabsbyggnader, numera benämnda med samlingsnamnet officersmässen.

I dag används byggnaderna för både vardag och fest för officerare inom Eksjö garnison.

Ett byggnadsminne med stark tradition

Trianon med paviljonger blev statligt byggnadsminne 2002. Trots tre flyttar och sammanslagning av två byggnader till en, är de välbevarade exempel på officerspaviljongers arkitektur i empirestil och har stor betydelse inom arkitekturhistorien.

Utöver det kulturhistoriska värdet har byggnaderna även ett traditionsvärde. Det tillhör regementets tradition att förutom manskap, vapen och annan utrustning ta med sig sina stabsbyggnader och officersmäss till regementets olika placeringsorter. Det är därför bestämt att om regementet i framtiden tvingas till ytterligare en förflyttning, är målsättningen att Trianon följer med sitt regemente – precis som tre gånger tidigare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023