Gå till innehåll

Triangular Forms in Landscape

Konstnären Anders Sletvold Moe skapade ett platsspecifikt konstverk i samband med vår byggnation av det nya boendet för kadetter på Militärhögskolan Karlberg år 2021.

På en stenbelagd yta omgärdad av grön gräsmatta står en bänk av betong med belysning under sittdelen. I bakgrunden tre ljusa putsade trevåningshus på rad.

Foto: Ricard Estay

Titel: Triangular Forms in Landscape
Konstnär: Anders Sletvold Moe
Tillkomstår: 2021
Plats: Militärhögskolan Karlberg, Solna

Konstverket består av en vit mur, en svartvit kryssmur och en bänkskulptur i betong samt markbeläggning med två grå kulörer. När det skymmer tänds en integrerad belysning som lyser upp bänkskulpturens triangulära former.

De nya kasernbyggnaderna som kallas Dianeberg ligger i en parkmiljö på Karlberg i Solna. Parken är öppen för allmänheten under dagtid vilket gör att du har möjlighet att uppleva konstverket.

Konstverket Triangular Forms in Landscape följer linjer från arkitekturen och landskapet på ett sätt som visar att det hör samman med Dianeberg. De olika materialen i konstverket binds samman till ett stramt formspråk och färgskala som skapar en subtil och kontemplativ plats, säger konstnären Anders Sletvold Moe.

På en stenbelagd yta omgärdad av grön gräsmatta står en bänk av betong med belysning under sittdelen. I bakgrunden tre ljusa putsade trevåningshus på rad.

Foto: Ricard Estay

Foto: Ricard Estay

Konstprojektet är ett samarbete mellan Statens konstråd, Fortifikationsverket och Försvarsmakten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2023