Fortifikationsverkets logotyp och symbol
  • Talande webb
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen
Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Fortifikationsverket värnar om personlig integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Vissa situationer gör att vi behöver spara och behandla personuppgifter, som till exempel namn, adress och andra kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling kan vara hantering av hyresregister, begäran om allmänna handlingar och dylikt.

Vi följer gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Rättsliga grunder för att behandla personuppgifter kan vara avtal, rättslig förpliktelse, skydd för grundläggande intressen eller uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning. Uppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt.

Vi kan komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller avtal. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Fortifikationsverket, 202100-4607, 631 89 Eskilstuna, 010-44 44 000, fortv@fortifikationsverket.se. Den som vill ha ut information om sina personuppgifter (för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar uppgifterna) fyller i och undertecknar mallen Begäran personuppgiftsutdrag och skickar in den tillsammans med en kopia på sin legitimation via Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna eller e-post fortv@fortifikationsverket.se.

Fortifikationsverkets dataskyddsombud når du här: dataskyddsombud@fortifikationsverket.se. Eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter lämnas hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här nedan hittar du en länk till mall för begäran om personuppgiftsutdrag.