Gå till innehåll

Ett viktigt steg för nytt regementsområde i Kristinehamn

Flygfoto över Kristinehamn.

Foto: Kristinehamns kommun

Återetableringen av Bergslagens artilleriregemente A 9 är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling. A 9 är ett av de fem nya regementen samt en ny flygflottilj som riksdagen beslutade om återetablering i Försvarsbeslut 2020.

För att skapa rätt förutsättningar för regementets verksamhet ska ett helt nytt regementsområde etableras på Harberget strax öster om Kristinehamn. Regementsområdet planeras, byggs, ägs och förvaltas av Fortifikationsverket och kommer att innehålla bland annat kaserner, kontor, matsal, kök, verkstäder, idrottshall och förråd.

Detaljplan klar för samråd

Ett viktigt steg i etableringen har tagits i dag då Kristinehamns kommun beslutat om samråd för ny detaljplan för Harberget. Detaljplanen är en förutsättning för nästa steg som blir upphandlingar och i förlängningen byggstart.

Det känns skönt att processen nu kommit så här långt! Det här är en viktig milstolpe för oss i vårt uppdrag att öka artilleriförmågan i södra Sverige och etablera Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn, säger regementschef Lars O Jonsson. Det här innebär att etableringsarbetet löper på enligt plan och att tidsplanen ser ut att hålla.

Tätt samarbete

Fortifikationsverket har de senaste åren samarbetat tätt med Försvarsmakten för att bistå kommunen med utredningar och andra handlingar som är viktiga för planprocessen.

Vi har analyserat regementets behov och bland annat sett över miljöfrågor, trafiksituationen samt genomfört inplaceringsstudier. Nu ser vi fram ett mot att fortsätta processen i gott samarbete med Försvarsmakten och Kristinehamns kommun, säger Krister Silemo på Fortifikationsverket.

Relaterad information

Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn (informationssida)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024