Gå till innehåll

Kontroll av leverantörer med säkerhetsskyddsavtal

Under två dagar förra veckan har vår säkerhetsavdelning kraftsamlat och utfört 40 riktade kontroller av leverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med oss. Genomförandet har skett över hela landet; från Boden i norr till Karlskrona i söder och från Gotland i öst till Skredsvik i väst.

Personer i svarta jackor som pekar på ett papper.

Foto: Sofi Alun/Fortifikationsverket.

Det är viktigt för Sveriges säkerhet att leverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med oss upprätthåller de krav på säkerhetsskydd som finns angivna i respektive avtal.

Säkerhetsavdelningen genomför därför kontroller av leverantörerna enligt en fastställd kontrollplan. I november 2023 genomfördes även en bredare insats med ett fyrtiotal extra kontroller under två dagar.

Vi vill visa våra leverantörer och partners att vi följer upp säkerhetsskyddskrav i ingångna avtal och påminna om att det är viktigt för Sveriges säkerhet att kraven uppnås.

Det är viktigt för Sveriges säkerhet att leverantörerna upprätthåller de krav på säkerhetsskydd som finns angivna i respektive avtal. Genom kontrollerna kan vi identifiera eventuella brister som ska åtgärdas och påminna leverantörerna om deras ansvar att nå upp till kraven. Resultatet kommer också att bli värdefullt i den fortsatta utvecklingen av vårt säkerhetsskydd, säger Anders Henningsson Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef.

Man håller i ett sjökort. En person från marinen pekar på sjökortet.

Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef Anders Henningsson. Foto: Patrick Müller.

Vi uppfattar att kontrollerna har tagits emot väl, och det är tydligt att många leverantörer uppskattar det engagemang vi har i våra skyddsvärden, avslutar Anders Henningsson.

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

När Fortifikationsverket genomför en upphandling och ingår så kallade SUA-avtal (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) med leverantörer ska vi i ett säkerhetsskyddsavtal ange vilket säkerhetsskydd leverantören ska upprätthålla. Avtalen skrivs när det förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklass konfidentiell eller högre alternativt att leverantören tar del av säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet. När vi ingått SUA-avtal är vi skyldiga att kontrollera att leverantören följer säkerhetsskyddsavtalet. Kontrollverksamheten ger också värdefull information till kommande utveckling av säkerhetsskyddet. 

Läs mer om säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2023