Gå till innehåll

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal – SUA

Den verksamhet som Fortifikationsverket bedriver innebär att det ofta finns behov av att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med upphandling. De uppgifter som ska skyddas berör Sveriges säkerhet. Detta innebär att upphandlingen ska följa de lagar och förordningar som styr säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA).

Säkerhetsskyddsavtal

Säkerhetsskyddsavtal är en överenskommelse mellan leverantören och Fortifikationsverket om vilka säkerhetsskyddsåtgärder enligt säkerhetsskyddslagen som ska gälla för uppdraget.

Vid varje företag som Fortifikationsverket ingår säkerhetsskyddsavtal med ska en säkerhetsansvarig vara utsedd. Säkerhetsansvarig ska kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med säkerhetsskyddsavtalet och vara kontaktperson i säkerhetsskyddsfrågor gentemot Fortifikationsverket. När ditt företag är aktuellt att ingå ett säkerhetsskyddsavtal, kommer företagets säkerhetsansvarig att kontaktas av Fortifikationsverket.

Kontroll av leverantörer med säkerhetsskyddsavtal

Det är viktigt för Sveriges säkerhet att leverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med oss upprätthåller de krav på säkerhetsskydd som finns angivna i respektive avtal. Säkerhetsavdelningen genomför därför kontroller av leverantörerna enligt en fastställd kontrollplan. I november 2023 genomfördes även en bredare insats med ett fyrtiotal extra kontroller under två dagar.

Genom kontrollerna kan vi identifiera eventuella brister som ska åtgärdas och påminna leverantörerna om deras ansvar att nå upp till kraven. Resultatet är också en värdefull del i den löpande utvecklingen av vårt säkerhetsskydd.

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Öppettider: tisdag–onsdag kl. 9.30–11.30.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023