Gå till innehåll

2023 innebar ökade leveranser till totalförsvaret

Fortifikationsverkets årsredovisning för 2023 visar på en tydlig tillväxt.

Fastighetsbeståndet har utökats med mer än 150 000 kvm bruttoarea, brukarrelaterade investeringar (anskaffning och utveckling) ökade med 1,1 miljard kronor och vidmakthållande åtgärder av befintligt bestånd med 312 miljoner kronor. Fortifikationsverket är 116 medarbetare fler än 2022 och ökningen har skett framförallt inom förvaltning och anskaffning.

På Fortifikationsverket är vi nu över 1 000 medarbetare som arbetar hårt för att klara våra leveranser för ett stärkt totalförsvar. I rådande läge är det ett synnerligen viktigt uppdrag som kräver prioriteringar, goda samarbeten och effektiva arbetssätt.

Framgångsfaktorn är samarbete och jag vill tacka alla på Fortifikationsverket, vår styrelse, Försvarsmakten och övriga försvarsmyndigheter samt våra uppdragsgivare för en mycket god samverkan under 2023. Tillsammans har vi lagt en bra grund för fortsatta bidrag till ökad försvarsförmåga, kommenterar generaldirektör Maria Bredberg Pettersson.

Man som klättrar på en stege uppför en byggnad

Haninge garnison. Foto: Peter Malmrup

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024