Gå till innehåll

Första spadtaget för logistikhus på Tofta

Fyra personer med varsin spade tar ett spadtag.

Foto: Jonathan Öhrman, Försvarsmakten

Fortifikationsverket tar ett nytt steg i utvecklingen av Tofta regementsområde. 4 mars tog vi det första spadtaget för ett nytt logistikhus till Gotlands regemente P 18.

Logistikhuset är ännu ett steg i vårt arbete för att möta Försvarsmaktens behov av ändamålsenliga lokaler för deras viktiga tillväxt, säger Jan Zetterman som är regionchef på Fortifikationsverket.

Sedan försvarsbeslutet 2015 har vi i tätt samarbete med Försvarsmakten arbetat med omfattande förberedelser och nybyggnationer på Tofta skjutfält, allt för att stärka Sveriges försvarsförmåga.

Under den första etappen av projektet byggdes ett 15-tal byggnader om 30 000 kvadratmeter varm- och kallyta samt 130 000 kvadratmeter hårdgjord yta. Exempel på färdigställda byggnader är motionshall, multifunktionshus, verkstäder, garage, skärmtak och finspolhall.

Projektet fortsätter med full kraft i den andra etappen

Nu pågår arbete med nästa etapp som utöver logistikhus även innebär ny kasern för värnpliktiga, försvarshälsa, militärrestaurang och grovspolanläggning.

Den andra utbyggnadsetappen på Tofta går helt enligt plan, eller till och med snabbare i vissa delar. Både Fortifikationsverket och deras entreprenörer gör allt de kan för att skapa förutsättningar för P 18 att växa i takt med de politiska besluten, säger regementschef Dan Rasmussen.

Två män håller tillsammans upp en bild med en illustration av en byggnad.

Foto: Jonathan Öhrman, Försvarsmakten

Logistikhuset blir regementsområdets hittills största byggnad

Logistikhuset blir 7 800 kvadratmeter stort och markytan upptar 13 400 kvadratmeter. Byggnaden är uppdelad på en kontorsdel med träfasad och en förrådsdel med plåtfasad. Byggnaden följer Fortifikationsverkets gestaltningsprogram för Tofta som bland annat innebär att byggnader där arbetsplatser finns kläs i trä och byggnader där materiel förvaras kläs i plåt.

Målsättningen är att färdigställa etapp 2 år 2025–2026.

Läs mer i tidigare artikel om tillväxten på Gotland:
Nytt spadtag för Försvarsmaktens tillväxt på Gotland

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024