Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Region Väst

Vår region Väst förvaltar fastigheter inom garnisonerna Skövde, Karlsborg och Såtenäs. Här finns Skaraborgs regemente, Trängregementet, Livregementets Husarer och Skaraborgs flygflottilj F7.

Karlsborg

Inom Karlsborgs garnison finns bland annat Livregementets Husarer med underavdelningar inom bland annat underrättelse- och fallskärmstjänst, specialförband och en stor försöksanläggning för Försvarets materielverk. Vi har en flygplats som används av Försvarsmakten för utbildning och övning av luftburna enheter. Vi sköter också driften av Karlsborgs fästning på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Skövde

Skövde är huvudort för Skaraborgs regemente och Trängregementet. Här finns även Markstridsskolan och enheter ur FMLog (Försvarsmaktens logistik). Vi inhyser också FMV (Försvarets materielverk) i våra lokaler i form av försöksverksamhet och en stor markverkstad.

Såtenäs

I Såtenäs är Skaraborgs flygflottilj F7 stationerad. Här finns också Försvarsmaktens MSK flyg som funktionsleder allt underhåll för luftfartyg i hela Sverige samt det materiel som är i bruk på de internationella insatserna.

Övnings- och skjutfält

Inom region Väst förvaltar vi också ett stort antal övnings- och skjutfält. I Karlsborg har vi Kråks, Hammarnäset, Nytorps och Perstorps skjutfält samt Flugebyns hoppövningsfält och Enebågens flygskjutmål. I Såtenäs hittar vi närövningsfältet och skjutbanor. Till Skövde hör stora närövnings- och skjutfält i direkt anslutning till garnisonen samt Remmene och Bjärsjö skjutfält en bit därifrån.

Medarbetare

Medarbetarna på våra distrikt och förvaltningsområden i Karlsborg, Skövde och Såtenäs sköter regionens fastighetsdrift. Inom hela regionen arbetar drygt 55 personer med vårt totala förvaltningsuppdrag, som drifttekniker, fastighetstekniker, driftchefer, fastighetsingenjörer, förvaltare och förvaltningsassistenter. Regionchef är Daniel Lindh.

Fastighetsbestånd

Cirka 500 000 kvm byggnader
Cirka 150 000 kvm driftuppdrag
Cirka 10 000 ha mark