Gå till innehåll

Vår historia

Fortifikationsverkets historia sträcker sig tillbaka till 1635 då verksamheten grundades. 1681 blev Fortifikationen ett självständigt ämbetsverk. Sedan dess har vi bidragit till att bygga Sveriges försvarsförmåga och har utvecklats utifrån det behov som har funnits.

Vit slottsfasad med en trappa i mitten. Två kadetter går på en grusplan framför slottet.

På Militärhögskolan Karlberg har det utbildats officerare sedan 1792. Det gör skolan till världens äldsta militära akademi. Den ägs och förvaltas av Fortifikationsverket. Foto: Johan Danielson/Fortifikationsverket.

Ordet fortifikation betyder förstärkning, eller befästningskonst i militära sammanhang, och innebär i grunden att uppföra en byggnad eller anläggning för att förstärka eller underlätta sitt försvar – något man gjort i alla tider.

Sättet vi gör vårt jobb på är modernt, men anorna i arbetet är gamla. Den militära fortifikationen startades redan 1635 i Sverige. Det var under stormaktstiden och det 30-åriga kriget som fortifikationen föddes då Sverige hade ett behov av befästningar på många håll i sitt stora rike. Det ansågs klokt att samla vetenskapligt och militärt kunnande inom området på samma ställe. År 1681 blev Fortifikationen ett självständigt ämbetsverk under ledning av Erik Dahlbergh. Erik Dahlbergh var arkitekt och militär, känd för befästningsbyggnader. Han levde 1625–1703 och kallas ibland för ”den store fortifikatören”.

Under 1800-talet hade utbildning av lantmätare, kartografer och väg- och vattenbyggare nära samröre med fortifikationen.

  • 1937 omvandlades Kungliga Fortifikationen till Fortifikationskåren, Ingenjörstrupperna och Signaltrupperna.
  • 1948 bildades Fortifikationsförvaltningen. Det var en del av Försvarsmakten, men med ett tydligt avgränsat ansvar för befästningar och byggnader.
  • 1994 bildades Fortifikationsverket när riksdagen beslutade att skilja på brukare och ägare inom statens fastighetsförvaltning. Verket överfördes efter en tid från Försvars- till Finansdepartementet.
  • 1997 övertogs fastighetsdriften från Försvarsmakten. Från dess finns ägande, förvaltning och drift inom samma verksamhet.
  • Efter flera år av utredning och hot om nedläggning föreslogs i september 2013 att både Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk skulle läggas ned och tillsammans bilda en ny myndighet. I mitten av december 2013 beslutade regeringen att inte genomföra någon nedläggning vilket innebar att såväl Fortifikationsverket som Statens fastighetsverk blev kvar i befintlig form.

Välkommen till en större uppgift!

Den militära verksamheten har präglat och fortsätter prägla det svenska samhället både fysiskt och symboliskt och berättar en historia som tillhör vår nationella identitet. Men det är inte bara husen, maskinerna, marken, skogen, hamnarna, flygplatserna eller försvarsanläggningarna som utgör myndighetens enda värde. Det andra värdet är vår kunskap. Vårt engagemang. Våra arbetsplatser för många och olika yrkesgrupper. Våra gemensamma händer, ben, hjärnor och hjärtan som i vardagen skapar värde och utveckling. Varje dag och natt, året runt. Ungefär som det varit i cirka fyrahundra år. Välkommen till en större uppgift!

Läs mer om Fortifikationen på Riksarkivets webb Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2023