Gå till innehåll

Krigsplacering och säkerhetsmedvetande

Som medarbetare på Fortifikationsverket är du en viktig del av Sveriges totalförsvar. Vi har ett analysdrivet arbetssätt som ställer höga krav på våra medarbetares förmåga att arbeta med säkerhetsskyddsfrågor. Som tillsvidareanställd blir du även krigsplacerad i vår myndighet.

En svensk flagga vajar i förgrunden och i bakgrunden syns en stridsbåt göra sig redo att lägga till.

Foto: Patrick Müller.

Krigsplacering

Som tillsvidareanställd på Fortifikationsverket blir du krigsplacerad. Krigsplacering handlar om att rätt person är på rätt plats för att verksamheten ska fungera väl även under höjd beredskap eller krig. Om du är krigsplacerad i en annan organisation kommer detta behandlas i särskild ordning.

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen av en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

Säkerhetsmedvetande

Det osäkra omvärldsläget ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetande. 

I vårt samhällsviktiga uppdrag hanterar vi ofta information som är säkerhetsskyddsklassificerad – både vår egen och våra partners. Att ständigt identifiera och skydda information och säkerhetskänsliga verksamhet är därför en naturlig del av vår vardag. Säkerhetsaspekterna integreras tidigt i det arbete vi utför.

Vårt analysdrivna arbetssätt ställer krav på att medarbetarna kan planera och hantera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån en genomförd säkerhetsskyddsanalys. Därför ges alla en grundläggande säkerhetsutbildning, med möjlighet att fördjupa sig i exempelvis säkerhetsskyddsplanering och informationssäkerhet. Fortifikationsverkets säkerhetsorganisation finns också där som stöd för medarbetarnas säkerhetsarbete. 

Den statliga värdegrunden

Som medarbetare på Fortifikationsverket är den statliga värdegrunden utgångspunkten i ditt ledarskap eller medarbetarskap. Den består av sex principer som är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten. Det handlar om demokratiska värderingar, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service.

Läs mer om den statliga värdegrunden Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2023