Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Om oss

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi kombinerar vår unika kompetens med att vara fastighetsägare och byggherre. Vi ser till att försvaret har väl fungerande mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet. På så sätt bidrar vi till landets försvarsförmåga och samhällsberedskap.

Anrik historia

Vi har en lång historia som sträcker sig tillbaka till år 1635 när Fortifikationen bildades. År 1681 blev Fortifikationen ett självständigt ämbetsverk under ledning av den store fortifikatören Erik Dahlbergh. Utifrån säkerhetsläge, militärteknologisk utveckling och politiska strömningar har vi sedan dess fortsatt att utveckla vår kompetens inom fortifikation och vårt bidrag till försvarsförmågan.

En säker värd för en säkrare värld

Sverige bygger nu upp ett nytt totalförsvar. Vi har en viktig roll i samhället där vi med vår kompetens kring skydd av säkerhetskänslig verksamhet bidrar till att göra ett starkt totalförsvar möjligt. Fortifikationsverket ingår även i Sveriges krisberedskap genom att vara en aktiv del i MSB:s samverkansområde för teknisk infrastruktur – SOTI.

Vårt unika uppdrag ställer höga krav på säkerhet och sekretess – ett område som genomsyrar all vår verksamhet. Vi strävar kontinuerligt mot vår vision att vara en säker värd för en säkrare värld. En säker värld är också en hållbar värld och därför tar vi ett stort ansvar för miljön.

Vi finns i hela Sverige

Fortifikationsverket äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på. Vi är cirka 800 anställda och vårt fastighetsbestånd sträcker sig från Treriksröset i norr till Ystad i söder. Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och vi finns där Försvarsmakten finns.

Till våra kunder hör Försvarsmakten, FMV – Försvarets Materielverk, FRA – Försvarets radioanstalt, FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut, PTS – Post och telestyrelsen, Kustbevakningen, Sjöpolisen, Sjöräddningen och Tullen.

Relaterat innehåll

Fortifikation
Fortifikationsverket har regeringens uppdrag att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetensen för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik säkerställs och utvecklas.
Fastighetsförvaltning
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är brett – allt från enkla kallförråd till byggnadsminnen och högteknologiska, moderna byggnader.
Hållbarhet
Hållbarhet är en integrerad del av Fortifikationsverkets verksamhet. En långsiktigt hållbar utveckling innebär att vi bedriver en ansvarsfull förvaltning på det sätt som regeringen avser i vårt uppdrag.
Jobba hos oss
Här bidrar du, tillsammans med engagerade kollegor, till samhällsnyttan genom att skapa ett robust samhälle. Vårt regeringsuppdrag är att medverka till Sveriges försvarsförmåga och den tanken genomsyrar hela vår verksamhet