Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer

Organisation

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter.

Vår organisation

Fortifikationsverkets organisation är strukturerad i tre övergripande delar: ledning och uppföljning, operativ verksamhet och verksamhetsstöd.

Ledning och uppföljning

Inom ledning och uppföljning sker den strategiska styrningen av Fortifikationsverket. I den här delen av organisationen finns en avdelning för strategisk planering och funktioner för kontrollverksamhet samt generaldirektörens (GD) stab.
Uppdraget för strategisk planering handlar om att ansvara för kundkontakter på central nivå, att samordna alla dessa kontakter inom verket och att ansvara för fastighetsbeståndets värdeutveckling över tid.

Operativ verksamhet

I den operativa verksamheten finns vår förvaltningsavdelning indelad i sex regioner med ansvar för förvaltning och drift av såväl öppet som slutet bestånd.
Till förvaltningsavdelningen hör också en domänfunktion som bland annat ansvarar för förvaltning av skog och arrende. Här finns också en projektavdelning med funktioner för projektledning och investering samt försäljnings- och förädlingsverksamhet. Sist men inte minst omfattar den operativa verksamheten även en utvecklingsavdelning med funktioner för strategiska utvecklingsprojekt och specialister inom vårt expertområde fortifikation.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet organiseras i två separata avdelningar. Avdelningen för verksamhetsstöd omfattar funktioner för juridik, säkerhetsfrågor, ekonomi, upphandling och inköp. Fortifikationsverkets servicecenter, arkiv och registratur samt IT hör också till verksamhetsstöd. Avdelningen för HR och kommunikation omfattar separata funktioner för dessa två kompetensområden.

Organisationsskissen öppnar sig i ett nytt fönster när du klickar på den.

Relaterat innehåll

Fastighetsförvaltning
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är brett – allt från enkla kallförråd till byggnadsminnen och högteknologiska, moderna byggnader.
Fortifikation
Fortifikationsverket har regeringens uppdrag att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetensen för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik säkerställs och utvecklas.