Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Organisation

Nuvarande organisation gäller från 1 januari 2022. Organisationen är då justerad för att ge bättre förutsättningar att genomföra våra leveranser och bidra till en ökad totalförsvarsförmåga i den snabba tillväxt och förändringstakt som vi är inne

Styrning, fastighets- och kundfrågor

På Ledningsstaben samlas den övergripande verksamhets- och ekonomistyrningen likväl som styrning av kund- och fastighetsägarfrågor. Ledningsstaben ansvarar för de olika ledningssystemen, totalförsvars- och beredskapsfrågor samt samordnar kontakter med och rapporter till bland annat regeringskansliet, revisorer och styrelse. Staben ansvarar för centrala kundkontakter och överenskommelser, strategisk fastighetsplanering och att säkerställa fastighetsbeståndets utveckling. De ansvarar också för försäljning och förvärv.
Direkt under styrelsen finns vår internrevisor.

Operativ verksamhet

I den operativa verksamheten finns vår förvaltningsavdelning indelad i sex regioner med ansvar för förvaltning, drift och underhåll av såväl öppet som slutet bestånd. Här genomförs funktions- och kvalitetskontroller av våra anläggningar likväl som vård av våra byggnadsminnen.
Till förvaltningsavdelningen hör också en domänfunktion som bland annat ansvarar för förvaltning av skog och arrende. Här finns också vår säkerhetsavdelning och en projektavdelning med funktioner för projektledning och investering.

Utveckling och verksamhetsstöd

För att tillvarata synergieffekter mellan utveckling och olika typer av stöd har vi en gemensam avdelning för Utveckling och Verksamhetsstöd. Här återfinns funktioner för strategiska utvecklingsprojekt och specialister inom vårt expertområde fortifikation. Avdelningen omfattar även funktioner för kvalitet och miljö, ekonomi och upphandling likväl som servicecenter, arkiv, registratur och IT. Till området verksamhetsstöd hör juridikstaben samt avdelningen för HR och kommunikation som omfattar separata funktioner för dessa två kompetensområden.

 

Ett organisationsschema över Fortifikationsverket

Relaterat innehåll

Fastighetsförvaltning
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är brett – allt från enkla kallförråd till byggnadsminnen och högteknologiska, moderna byggnader.
Fortifikation
Fortifikationsverket har regeringens uppdrag att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetensen för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik säkerställs och utvecklas.