Fortifikationsverkets logotyp och symbol
  • Talande webb
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen
Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer

Organisation

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter.

Vår organisation

Fortifikationsverkets organisation är strukturerad i tre övergripande delar: ledning, styrning och uppföljning, operativ verksamhet samt verksamhetsstöd.

Ledning, styrning och uppföljning

Inom ledning, styrning och uppföljning sker den strategiska styrningen av Fortifikationsverket. Här samlas den övergripande verksamhets- och ekonomistyrningen likväl som styrning av kund- och fastighetsägarfrågor. Verksamheten bedrivs från ledningsstaben som ansvarar för de olika ledningssystemen, totalförsvars- och krisberedskapsfrågor samt samordnar kontakter med och rapporter till bland annat regeringskansliet, revisorer och styrelse. Vår kund- och fastighetsstab ansvarar för centrala kundkontakter och överenskommelser, strategisk fastighetsplanering och att säkerställa fastighetsbeståndets utveckling. Här finns även internrevisor, juridikstaben och vår säkerhetsenhet.

Operativ verksamhet

I den operativa verksamheten finns vår förvaltningsavdelning indelad i sex regioner med ansvar för förvaltning och drift av såväl öppet som slutet bestånd.
Till förvaltningsavdelningen hör också en domänfunktion som bland annat ansvarar för förvaltning av skog och arrende. Här finns också en projektavdelning med funktioner för projektledning och investering samt försäljnings- och förädlingsverksamhet. Sist men inte minst omfattar den operativa verksamheten även en utvecklingsavdelning med funktioner för strategiska utvecklingsprojekt och specialister inom vårt expertområde fortifikation.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet organiseras i två separata avdelningar. Avdelningen för verksamhetsstöd omfattar funktioner för ekonomi, upphandling och inköp. Fortifikationsverkets servicecenter, arkiv och registratur samt IT hör också till verksamhetsstöd. Avdelningen för HR och kommunikation omfattar separata funktioner för dessa två kompetensområden.

Här ser du en skiss över organisationen på Fortifikationsverket. Bilden är uppdaterad den 1 mars 2019.

Relaterat innehåll

Fastighetsförvaltning
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är brett – allt från enkla kallförråd till byggnadsminnen och högteknologiska, moderna byggnader.
Fortifikation
Fortifikationsverket har regeringens uppdrag att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetensen för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik säkerställs och utvecklas.