Gå till innehåll

Vår ledningsgrupp

Fortifikationsverkets ledningsgrupp består av myndighetens generaldirektör samt våra avdelnings- och stabchefer.

Gruppbild

Från vänster bakre raden: Jan Kinnander, Anders Henningsson, Ulf Håkansson, Magnus Önnestig, Per-Olof Stålesjö. Främre raden: Caroline Reuterskiöld Wall, Maria Bredberg Pettersson, Magnus Palm

  • Maria Bredberg Pettersson – generaldirektör
  • Caroline Reusterskiöld Wall – chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör
  • Magnus Önnestig – ekonomidirektör samt chef för ledningsstaben
  • Jan Kinnander – utvecklingsdirektör
  • Magnus Palm – fastighetsdirektör
  • Anders Henningsson – chef säkerhetsavdelningen samt säkerhetsskyddschef
  • Ulf Håkansson – chef projektavdelningen
  • Per-Olof Stålesjö – HR – och kommunikationsdirektör

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2023