Gå till innehåll

Gotlands garnison och C.F. Møller får Arkitekturpriset 2024

Ljus byggnad med träfasad i kargigt landskap. Fasaden pryds av en stor klocka och stora skuggor från höga träd.

Foto: Jonathan Öhrman/Försvarsmakten

Inom ramen för Fortifikationsverkets uppdrag och engagemang för att bygga ett starkare Sverige, är det med stolthet vi delar ut vårt eget Arkitekturpris. I år var fyra objekt nominerade, och priset tilldelas Gotlands regemente, P 18 Tofta!

"Gotlands regemente, P 18 Tofta tilldelas 2024 års arkitekturpris för att det inom ramen för ett komplext program på ett lågmält och funktionellt sätt, likväl med tydlig egen identitet, varsamt har lagt sig till rätta i ett känsligt och visuellt exponerat landskap." Lyder en del av juryns motivering.

Foto: Anna Palm/Fortifikationsverket

Årets pristagare offentliggjordes på Arkitekturdagen som i år arrangerades på Konstakademien i Stockholm den 16 april. Priset delades ut av Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör Fortifikationsverket, och togs emot av Fortifikationsverkets projektledare Per Falkgren och Henrik Jonsson Linton, uppdragsansvarig arkitekt för CF Møller. Till höger om dem i bild står Mattias Vestermark och Dubravko Novak, arkitekter på CF Møller, och Caroline Reuterskiöld Wall, ordförande i Fortifikationsverkets Arkitekturråd.

Vi är stolta över vad vi åstadkommit tillsammans med engagerade representanter för Fortifikationsverket och Försvarsmakten. Grundläggande i vårt arbete har varit att skapa en omsorg för den nya miljön på Gotland. Med hänsyn till omgivning, natur och kulturvärden, funktionalitet och verksamhet har vi tagit fram ett riktigt fint koncept för det nya regementet. Säger Henrik Jonsson Linton, uppdragsansvarig arkitekt för CF Møller.

Även Fortifikationsverkets projektledare Per Falkgren lyfter det fina samarbetet:

Det är en enorm mängd människor som med olika kompetenser och verktyg jobbat mot samma mål. Och tillsammans så lyckas vi!”

Vinnarmotiveringen i sin helhet:

"Gotlands garnison är ett nytt pansarregemente, en utbyggnad betingad av det oroliga omvärldsläget. På så vis är det unikt i vår tid och innebär sannolikt ett mönsterbildande första steg av omfattande försvarsutbyggnader i Sverige.

Det nya regementet är resultatet av ett omsorgsfullt arbete som inleddes med en arkitekttävling och har infogats på känslig alvarsmark med en arkitektur som skiljer sig från de klassiska arméregementena. Upplägget är ett motorområde i söder som gradvis övergår i ett kasernområde i norr. De ligger i fil, med skjutfältet i förlängningen, en organisation som utgår från verksamhetens flöden. Motorområdet har fått en rationell utformning med skärmtak och hallar i svart plåt. Det har blivit en saklig och robust arkitektur som väl svarar mot sin funktion. Mot detta står kasernområdets ljusa, enkla volymer med ribbverk av trä på fasaderna. Detta sätt att markera de olika byggnadernas innehåll skapar tydlighet och stämning på ett välfunnet sätt, samtidigt som materialen reflekterar sin uppgift och sin omgivning. Regementet är taget i bruk 2022.

Gotlands regemente, P 18 Tofta tilldelas 2024 års arkitekturpris för att det inom ramen för ett komplext program på ett lågmält och funktionellt sätt, likväl med tydlig egen identitet, varsamt har lagt sig till rätta i ett känsligt och visuellt exponerat landskap."

Juryn består av Fortifikationsverkets Arkitekturråd, där ställföreträdande generaldirektör är ordförande, samt representant från Försvarsmakten. Priset tilldelas arkitekten och består av en plakett som fästs på byggnaden och ett grafiskt blad.

Foto: Jonathan Öhrman/Försvarsmakten

Pristagare av Fortifikationsverkets Arkitekturpris 2024: Gotlands regemente, P 18 Tofta
Arkitekt: CF Møller
Projektledning: Per Falkgren, Fortifikationsverket
Entreprenör: Peab och Skanska

I broschyren Arkitekturpriset 2024 Pdf, 2.6 MB. kan du läsa mer om de nominerade bidragen, se fler bilder samt ta del av en intervju med uppdragsansvarig arkitekt och projektledare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024