Gå till innehåll

Träffsäkra kontroller ska stärka säkerhetsskyddet

En person i en svart jacka och en i reflexkläder och bygghjälm som kontrollerar saker på ett papper.

Foto: Fortifikationsverket

Den här veckan har Fortifikationsverkets säkerhetsavdelning genomfört en större insats med riktade kontroller av entreprenörer med säkerhetsskyddsavtal. Kontrollerna genomfördes hos våra byggentreprenörer som arbetar med våra projekt hos Försvarets radioanstalt (FRA).

Detta är en utveckling av ”Operation SUA” som genomfördes ifjol då ett 40-tal oannonserade kontroller genomfördes över hela landet. Årets insats är ytterligare ett steg i det analysdrivna arbetssätt som numera präglar Fortifikationsverkets säkerhetsskyddsarbete. Det går ut på att utifrån analys och tydliga prioriteringar koncentrera insatserna till områden med höga skyddsvärden.

Just nu är det ett hårt tryck på myndigheten – vi bygger nytt, bygger om och rustar upp över hela Sverige. Tillväxten inom totalförsvaret gör att vi hanterar väldigt många entreprenörer och det ställer ökade krav på precision i hur vi arbetar. Målet är att kunna bidra till en ökad försvarsförmåga så effektivt vi kan, säger Anders Henningsson, Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef.

Brister följs upp

Utfallet av årets ”Operation SUA” kommer att analyseras i närtid och eventuella brister kommer att åtgärdas och följas upp. Fortifikationsverket uttalar sig generellt sett inte om brister efter genomförda kontroller, men det som kan sägas är att exempelvis informationssäkerhet alltid är ett område som kräver extra uppmärksamhet. Andra tydliga utkomster är att kontrollerna uppskattas av entreprenörerna liksom att det finns ett stort behov av stöd.

Säkerhetsskyddsområdet är komplext, men kontrollverksamheten bidrar till att höja både vår och entreprenörernas kunskapsnivå och vi ser att detta främjar samarbetet med dem, säger Anders Henningsson.

Han anser att en osäker omvärld och komplexa miljöer ställer ökade krav på hur säkerhetsskyddsarbetet bör ledas:

Jag menar att säkerhetsskyddsåtgärder ska planeras utifrån analys, tydliga prioriteringar och vilken effekt man kan få, inte bara utifrån regelverk och mallar. Tillväxten är tidskritisk och kräver stora resurser och då måste vi ha ett helhetsperspektiv och arbeta analysdrivet, säger Anders Henningsson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024