Gå till innehåll

Upphandling

Fortifikationsverket upphandlar allt från varor och tjänster till entreprenader. Ofta handlar det om långsiktiga upphandlingar för tekniskt komplexa anläggningar. Affärsmässighet och objektivitet är alltid viktigt i vårt arbete. När det är möjligt genomför vi upphandlingar tillsammans med andra myndigheter, till exempel Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Statens fastighetsverk.