Gå till innehåll

Tillväxt i försvaret

De senaste åren har Fortifikationsverkets verksamhet stadigt vuxit. Vi blir allt fler och hanterar omfattande förvärv och nybyggnationer samtidigt som vi rustar och lyfter vårt befintliga fastighetsbestånd. Allt för att möta totalförsvarets växande behov. Vi stöttar Försvarsmakten och våra andra partner när de anpassar sin verksamhet efter rådande omvärldsläge. Tillsammans stärker vi Sveriges totalförsvarsförmåga.