Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Pågående och planerade investeringsprojekt

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi kombinerar vår unika kompetens med att vara fastighetsägare och byggherre. Som strategisk partner till Försvarsmakten stödjer vi myndigheten i att skapa operativ effekt och beredskap genom utveckling av garnisoner, flottiljer och anläggningar. Försvarsmakten har specifika behov som kräver den särskilda kompetens som finns hos Fortifikationsverkets personal.

Investeringsprojekt och underhållsprojekt

Lite generaliserande kan man säga att Fortifikationsverket bedriver två typer av projekt: Investeringsprojekt och Underhållsprojekt. Investeringsplanen tar upp lånefinansierade projekt, det vill säga de projekt som finansieras genom lån i Riksgälden. Fortifikationsverkets styrelse fattar beslut om budgetunderlag (februari) och avvikelserapport (juni) där investeringsplanen ingår. Sedan skickas planen till vår uppdragsgivare regeringen.

Fortifikationsverket arbetar varje dag med förvaltning, underhåll och investeringar i både öppet och slutet bestånd. Men här koncentrerar vi oss på att ge dig några exempel på vilka investeringsprojekt som är aktuella i det öppna beståndet. Sidan uppdateras två gånger om året i samband med styrelsens beslut och ger dig ett smakprov på och en ögonblicksbild av vårt projektarbete och viktiga samhällsuppdrag.

Vi delar in projekten i:

• Pågående byggentreprenader
• Projekt i projekteringsfasen

Sammanfattning våren 2022

Fortifikationsverket står inför en allt större investeringsverksamhet de kommande åren, främst med anledning av senaste försvarsbeslut som fattades i december 2020. Samtidigt ökar behovet av bygginvesteringar hos andra myndigheter utöver Försvarsmakten, både inom försvarssektorn och hos civila myndigheter. Till det kommer också ett reinvesteringsbehov i Fortifikationsverkets nuvarande fastighetsbestånd.

Fortifikationsverket behöver göra sig än mer redo för att möta kundernas förväntningar och politiska beslut om ökad försvarsförmåga.

I projektens tidiga skede är det viktigt att grundförutsättningar för genomförandet utreds ordentligt. I rollen som strategisk partner till Försvarsmakten bidrar vi med råd och rekommendationer till utveckling av beståndet för att utveckla den operativa förmågan.

Behov och dimensionerande förutsättningar klargörs och kostnads- och tidsbedömningar tas fram som beslutsunderlag för kunderna. I de fall man beslutar att projekten ska genomföras tecknas investeringsavtal, vilka är grunden för att upphandling av projektering och byggnation kan genomföras. Beroende på storlek och komplexitet för projekten så kan tiden mellan behovsframställan och byggstart vara 2-5 år.

Pågående byggentreprenader

Projekt i projekteringsfasen