Gå till innehåll

Ökat fokus på fastighetsutveckling

I och med det försämrade omvärldsläget när det militära och civila försvaret ska stärkas har vi i stort sett helt upphört med att avyttra och sälja fastigheter. Vi arbetar numer nästan uteslutande med fastighetsförvärv, utveckling och investering.

Byggnad i tegel med små avlånga fönster ner till.

Foto: Peter Malmrup

Fastighetsförvärv görs utifrån våra kunders och partners behov av ny mark eller lokaler. Det kan till exempel bero på att verksamheten ska utökas eller förändras. Vi förvärvar också mark för att kunna få ökad rådighet intill redan befintliga etableringar och vi genomför läglighetsköp för direkta behov, men även av fastigheter som i framtiden kan användas vid bytesaffärer.

Fastighetsutveckling och förvärv pågår över hela landet men vi arbetar i nuläget intensivt med fastighetsförvärv kopplat till totalförsvarets tillväxt inom Stockholmsområdet och de helt nya etableringarna för Försvarsmakten som ska byggas i Kristinehamn, Falun, Östersund och Sollefteå.

Både i tider av tillväxt och av neddragningar är det politiska beslut som styr vårt uppdrag.

Kontakt

Äger du en fastighet intill något av Fortifikationsverkets områden eller tror du att myndigheten kan ha ett intresse för din fastighet av andra skäl, maila på: fastighetsutveckling@fortifikationsverket.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2023