Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Pågående byggentreprenader

Pågående byggentreprenader

Här läser du om några pågående projekt där vi har upphandlat entreprenader.

Ny skjutbana på Tofta

Arbetet med en ny garnison på Tofta på Gotland fortsätter bland annat genom upprättandet av en ny skjutbana och en målverkstad där målen man skjuter på tas om hand. Nya tillfälliga kontorslokaler upprättas och vi genomför även fastighetsförvärv på ön.

Långsiktig renovering av Militärhögskolan Karlberg


Karlbergs slott. Foto: Sara Krüger.

Försvarsmakten befinner sig i tillväxt och satsar på officersutbildningen på Militärhögskolan Karlberg för att på sikt öka sin operativa effekt. För det krävs det infrastrukturella utbyggnader på området och det sker i samarbete med Fortifikationsverket.

Många av byggnaderna på området är gamla och i stort behov av renovering. Försvarsmakten och Fortifikationsverket värnar om den historiska miljön samtidigt som byggnaderna ska uppfylla moderna krav för boenden och arbetsmiljö. Just nu renoveras bland annat yttertaket på Karlbergs slott.

Nytt liv i Kalixfors


Kalixfors. Foto: Johan Danielsson.

I samband med stadsomvandlingen i Kiruna planerar LKAB fastighet att bygga bostadshus där Försvarsmakten idag har sina lokaler. Försvarsmakten flyttar därmed verksamhet till Kalixfors som ligger cirka en mil söder om Kiruna. En viktig byggnad som nu ska få nytt liv igen är Försvarsmaktens Försörjningssektion (tidigare kallad Servicepunkt). Byggnaden är ett förråd för att kunna hantera material i bruk och det material som behöver finnas i just ett förråd.

Sanerings- och omläggningsarbeten i Karlsborg


Foto: Johan Danielsson.

I Karlsborg pågår ett omfattande saneringsarbete och en omläggning av infrastruktur som fjärrvärmeledningar och El-teleledningar. Saneringen av miljöfarliga ämnen och material på garnisonen i Karlsborg lägger grunden för fortsatt utveckling. Miljötillstånd är under behandling och resultatet kan komma att påverka verksamheten på flygplatsen. Oavsett vilka beslut som fattas, innebär det här ombyggnads- och saneringsprojektet en vinst för miljön.

Ny kombitvätthall, anpassning av lokaler och ombyggnationer

I Luleå bygger vi bland annat en ny kombitvätthall för Försvarsmaktens fordon.

Tillträdesskydd och skolköket byggs om i Karlskrona och där gör vi även nya vägar.

En ombyggnation av förråd för att anpassa till Försvarsmaktens verksamhet genomförs i Kungsängen och där färdigställer vi även utbyte av fjärrvärme, vatten och avloppsledningar.

Fortifikationsverket anpassar lokaler för flygstaben i Uppsala och bygger där även nya lokaler för fordonsdrivsmedelsanläggning.

Nytt renstängsel i Vidsel


Foto: Fortifikationsverket.

I Vidsel byts ett renstängsel ut och varje år behöver vissa sträckor repareras efter framfarten av till exempel laviner, stormfälld skog eller efter att älg och björn har rivit ner det. Både stängsel och stolpar åldras och på vissa sträckor har det höjts på grund av för mycket snö så att renarna bara kan kliva över det.
Renstängslet kom till i slutet 50-talet genom ett så kallat ”Kungabrev” som angav att ett renstängsel skulle uppföras mellan de tre samebyar som har sina betesmarker i provområdet.

Ny utbildningshall i Revinge


Fortifikationsverkets projektledare Ann på plats vid Revinge. Foto: Försvarsmakten.


Utbildningshallen byggs. Foto: Försvarsmakten.

I Revinge pågår bland annat två stora projekt med en ny utbildningshall och en helt ny förläggningsbyggnad. I anslutning till utbildningshallen uppförs även ett nytt skärmtak för fordon.

Byte av ledningar, tak och nya förråd

På Amfibieregementet Berga, strax utanför Stockholm, utför vi byte av bunkringsledning och utbyggnad samt anpassning av vacuumanläggning.

I Boden utförs åtgärder på tak och väderskydd för containrar uppförs, precis som ett nytt sanitetshus i Grubbnäsudden.

Ett nytt förråd byggs i Eksjö och i Enköping bygger vi ett helt nytt skolcentrum. Även på västkusten i Skredsvik byggs ett nytt förråd.