Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Projekt i projekteringsfasen

Projekt i projekteringsfasen

Här läser du om de projekt som befinner sig i den fas där projektering pågår. Projektering innebär att ta fram handlingar i form av ritningar och beskrivningar som byggentreprenören kan använda som underlag för produktion.

Anpassningar av hamnen på Kärringberget

På Käringberget I Göteborg kommer vi bland annat att göra anpassningar av hamnen och uppföra väderskydd för uppställda båtar. Fortifikationsverket bygger även bättre förvaringsmöjligheter inom garnisonen.

Förvärv av fastigheter i Arboga och Strängnäs

I Arboga och Strängnäs finns behov av större förvärv av fastigheter och för att flygverksamheten i Halmstad ska fungera behövs en ny lokal för utbildningar och både ny- och ombyggnationer. Här kommer även reparation, ombyggnad, tillbyggnad (ROT) av kasernerna att genomföras.

Projekt i Karlskrona och Ronneby

I Karlskrona behöver vi genomföra ett antal projekt inom marinbasen som handlar om infrastruktur och serviceanläggning för fartyg och ubåtar samt anläggning av nya broar.

Även i Ronneby genomförs anpassningar för flyget, här planeras till exempel en ny drivmedelsanläggning.

Svävargarage på Berga

På Berga planeras ett garage för svävare och här behövs också en ny förrådsbyggnad. Fortifikationsverket genomför här även anpassningar för navigationsimulatorhall.

Planer finns för att förbättra infrastrukturen i Luleå genom att till exempel byta ut fjärrvärme- och VA ledningar. Här behövs också en övnings- och vårdhall för fordon, ny flygfältsbelysning och ny beläggning på flygfältets rullbana.

Skärmtak i Skövde och dräneringsarbeten i Såtenäs

Skärmtak för tung transport, nya arbetsutrymmen för Försvarsmaktens personal och uppställningsplats för fordon planeras i Skövde.

I Såtenäs behöver vi genomföra ett dräneringsarbete på flygplatsen och även ombyggnationer av lokaler som används av Försvarsmaktens personal.

Nya byggnader för Fortifikationsverkets personal

På Malmen i Linköping kommer en ny verkstad att byggas och även nya skärmtak för fordon. Här planerar vi också för en ny kontorsbyggnad åt Fortifikationsverkets personal. Driftbyggnad för Fortifikationsverkets personal planeras även i Östersund och på Gotland.

ROT-renoveringar

I Boden planeras ett tjugotal projekt som gäller allt från takrenoveringar och bygge av skärmtak för fordon till bygge av en bro, förråd och en ny stridsfordonshall. Här är också en ROT-renovering aktuell och avser Kanslihuset och även Kanslihuset på K1 i Stockholm står inför en ROT-renovering.

Nya hallar och byggnader

I Eksjö skapas byggnader för utbildning och i Kungsängen sker nybyggnation av teknikhall och vaktbyggnad.

I Umeå planerar vi för en inomhusträningsanläggning med tillhörande servicebyggnad.

Uppsala behöver en ny vård- och smörjhall och ett utbyte av fjärrvärmeledningar.

En ny huvudförläggning med utrymme för fys-träning planeras i Skredsvik.

Tills sist kan vi nämna att en ny målverkstad ska byggas på Härads skjutfält.