Gå till innehåll

Röjning av oexploderad ammunition (OXA)

På gamla övnings- och skjutfält finns ammunition som härstammar från Förvarsmaktens verksamhet kvar i marken. När skjutvapen används förekommer det att viss ammunition inte exploderar som den borde ha gjort. Den oexploderade ammunitionen kan finnas kvar på området i många år och fortfarande vara farlig.

Rostig granat sticker upp ur jorden.

Foto: Fortifikationsverket

OXA kan se ut på många olika sätt, både när det gäller storlek, form och kvalitet. Den är explosivt åldersbeständig och oavsett om ammunitionen är ny, blank och ren eller gammal, rostig och smutsig kan den vara farlig. Allt som ser ut som en granat, missil, projektil eller ammunition kan vara en fara för liv, hälsa och egendom.

På Fortifikationsverket arbetar vi löpande med att röja OXA på våra marker.

Kungsbäck i Gävle

På 1930- och 1940-talet fanns det flera militära skjut- och övningsfält på Kungsbäck i Gävle. För att förstå hur skjutfältet använts och vilken typ av ammunition man kan hitta där har Fortifikationsverket kartlagt området. Dels genom att titta i gamla kartor och beskrivningar, dels genom konkreta aktiviteter på platsen. Stora delar av området har varit snåriga och täckta med skog som rensats innan man kunnat göra ytsökningar och riskreducerande åtgärder djupare i marken. Stora mängder OXA och ammunitionsskrot har rensats bort och destruerats. Bra för både säkerhet och miljö.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023