Gå till innehåll

"Vår tillväxtresa vill man helt enkelt inte missa"

Henrik Lindéns yrkesliv har präglats av arbete i underrättelse- och säkerhetstjänsten. Sedan valde han att karriärväxla och bli regional säkerhetssamordnare på Fortifikationsverket. Ett uppdrag som innebär många nya frågor samtidigt som han får möjlighet att fortsätta arbeta inom försvarsfamiljen.

Porträttbild.

Henrik Lindén, regional säkerhetssamordnare. Foto: Anna Palm/Fortifikationsverket

Jag har en bakgrund i Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Jag har haft olika befattningar inom säkerhetsbataljonen och varit lärare vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum. Jag har även arbetat på arméstabens operationssektion på Högkvarteret samt haft en del utlandsuppdrag, berättar Henrik Lindén.

Våra regionala säkerhetssamordnare har i uppgift att stötta regionens medarbetare i säkerhetstjänstens alla delar. Det handlar främst om säkerhetsskyddsåtgärder inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. Arbetsuppgifterna varierar men det kan exempelvis handla om att stödja vid säkerhetsskyddsplanering, genomföra säkerhetsskyddskontroller samt incidenthantering.

Fortifikationsverket befinner sig i en stark tillväxt sedan flera år och i med det försämrade omvärldsläget har vi växlat upp vårt säkerhetsskyddsarbete. Säkerhetsavdelningen växer och utvecklas.

Jag ser det som säkerhetsavdelningens uppdrag att ge stöd så att chefer och medarbetare har förutsättningar att göra rätt. För det handlar inte alltid om att ha ett högt säkerhetsskydd, utan om att ha ett balanserat skydd som är dimensionerat utifrån förutsättningarna. I den tillväxtfas vi befinner oss i krävs en hög precision i det vi gör och därför krävs det ledarskap, tydliga prioriteringar och mod att fatta beslut, berättar Anders Henningsson, säkerhetsskyddschef.

Man sitter och tittar på en karta

Anders Henningsson, säkerhetsskyddschef.

En utvecklingsresa som Henrik Lindén uppskattar att vara en del av.

Det är superroligt. Nu har vi verkligen möjligheten att bli en av Sveriges bästa säkerhetsavdelningar. Vi är framåtlutade, tar för oss och ser möjligheterna. Vi måste fortsätta hänga med i Försvarsmaktens tillväxt. Det är utmanande men väldigt roligt, kommenterar Henrik.

Han har nu arbetat i cirka fyra år på Fortifikationsverket och trivs med uppdraget.

Jag har frihet under ansvar. Vi regionala säkerhetssamordnare jobbar väldigt autonomt men styrkan och expertisen finns inom säkerhetsavdelningen. Man kan alltid få stöd och hjälp inom avdelningen. Sen har jag härliga kollegor och roligt på jobbet.

Fortifikationsverket är en myndighet med stort ansvar och påverkan på totalförsvaret. Vår tillväxtresa vill man helt enkelt inte missa, avslutar Henrik Lindén.

Bli en av oss!

Här hittar du alla lediga jobb på säkerhetsavdelningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024