Gå till innehåll

Tillsatta tjänster

Här hittar du våra tillsatta tjänster.

1604/2024, Projektledare Projektledningsenhet Nord, 2024-07-08

1764/2024, Gruppchef Inköpsgruppen för varor och tjänster, 2024-07-08

991/2024, Regionchef Region Öst, 2024-07-04

1577/2024, HR- och kommunikationsdirektör HR- och kommunikationsavdelningen, 2024-07-04

379/2024, Elingenjör Analys och kontrollenheten, 2024-07-03

2442/2024, Specialist skyddsprodukter Produktutvecklingsgruppen, 2024-07-02

2130/2024, Fastighetsingenjör Teknikenhet Sydväst, 2024-07-02

4370/2023, Fastighetstekniker Distrikt Revinge, 2024-07-02

631/2024, Fastighetsutvecklare Fastighetsutvecklingsenheten, 2024-07-01

1655/2024, Verksamhetssamordnare Natoenheten, 2024-06-28

6198/2023, Chef internrevision Internrevision, 2024-06-27

1950/2024, Verksamhetsutvecklare Projektstaben, 2024-06-27

1010/2024, IT-säkerhetstekniker IT-säkerhet, 2024-06-26

1386/2024, IT-specialist ackreditering IT-säkerhet., 2024-06-26

1110/2024, Fastighetsingenjör Södra teknikgruppen, 2024-06-26

1108/2024 Fastighetsingenjör Norra teknikgruppen, 2024-06-26

1977/2024, Förvaltare Fastighetsenheten Övriga kunder, 2024-06-25

5737/2023, Gruppchef Södra teknikgruppen, 2024-06-25

1132/2024, Enhetschef Projektenhet 865, 2024-06-20

1104/2024, Enhetschef Projektenhet 821, 2024-06-20

2837/2024, Verksamhetssamordnare Projektstaben, 2024-06-19

687/2024, Gruppchef Säkerhetsprövning, 2024-06-19

686/2024, Gruppchef Kontroll och avtal, 2024-06-19

6250/2023, Specialist VVS Gruppen för teknisk försörjning, 2024-06-19

 

 

 

Om du vill pröva ett tillsättningsbeslut

Fortifikationsverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från beslutdatum, annars kan överklagandet inte prövas. Myndigheten skickar sedan överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut ska du göra det skriftligen. Skicka din överklagan via e-post fortv@fortifikationsverket.se eller brev till oss märkt ”Statens överklagandenämnd"

Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna

Tala om vilket beslut du vill överklaga genom att ange beslutets diarienummer och vilken tjänstetillsättning det gäller. Ange också skälen till varför du bedömer att beslutet är felaktigt.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juli 2024