Gå till innehåll

Första spadtaget för Försvarsmaktens tillväxt i Halmstad

Tre män kastar sand i luften med en gemensam spade.

Fortifikationsverkets förvaltare Jan-Erik Bergendahl tog första spadtaget tillsammans med Försvarsmaktens Jan Ohlson och Niklas Sparw, divisionschef NCC. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten.

Efter omfattande planering och förberedelser har vi tagit det första spadtaget för Luftvärnsregementets Lv 6 nya utbildningshall i Halmstad.

Hallen omfattar hela 24 000 kvm och placeras vid Galgberget, mellan regementsområdet och flottiljområdet på Halmstads garnison. Byggnaden blir en av Fortifikationsverkets största.

Moderna och hållbara lokaler

Projektet består av bland annat av utbildningshallar, materielunderhållshall, specialsalar för teori och simulatorutbildning, lektionssalar, samlingssal, kontor, omklädningsrum, teknikutrymmen, dagvattenhantering, rangerytor, vägar samt staket med grindar. Allt för att Luftvärnsregementet Lv 6 ska få moderna och hållbara lokaler anpassade för utbildning i luftvärnssystemet 103/Patriot. Nu följer en intensiv byggperiod där målsättning att vara klara under första kvartalet 2026.

Den här hallen är till för att öka förmågan inom luftvärnet och vi ser verkligen fram emot att få en ändamålsenlig lokal till vår personal och materiel, säger tf regementschef Jan Ohlson.

Investeringen som godkändes av regeringen i maj 2022 är 1,3 miljarder kronor.

Två personer håller en skiss på en byggnad.

Fortifikationsverkets projektledare Vanja Karlsson och förvaltare Jan-Erik Bergendahl visar hur byggnaden kommer att se ut. Foto: Fortifikationsverket

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024