Gå till innehåll

Fastigheter

Fortifikationsverket äger byggnader och mark över hela landet. Bland våra fastigheter finns regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, skjutbanor, hamnar, flygplatser och försvarsanläggningar under jord. Som en stor markägare förvaltar vi omfattande naturvärden. Därför bedriver vi också ett omfattande miljö- och naturvårdsarbete.