Gå till innehåll

Experter på fortifikation – skydds- och anläggningsteknik

Grunden i vår verksamhet är fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Det är på det här området vi har vår spetskompetens. I ett allvarligt säkerhetsläge är det allt fler som vill ta del av våra expertkunskaper. Därför bidrar vi allt mer med vår fortifikatoriska kompetens och våra skyddslösningar, både till det militära och civila försvaret.

Tjock dörr med vridratt står på glänt in till en tunnel i ett bergrum.

Foto: Patrick Müller

Det gäller till exempel hur man bäst kan skydda samhällsviktiga anläggningar och byggnader. För att bygga ett starkare och mer uthålligt och robust försvar arbetar vi tillsammans inom totalförsvaret, både på den militära och den civila sidan.

Fortifikatorisk kompetensutveckling

Genom forsknings- och utvecklingsprojekt, nätverk och samarbeten nationellt och internationellt utvecklar vi löpande ny och modern fortifikatorisk kompetens. Vi delar med oss av vår spetskompetens, tar del av varandras utmaningar och inspireras av livsviktiga säkerhetslösningar. Det ökar kompetensen hos fler aktörer och tillsammans blir vi mindre sårbara.

Skydds- och sårbarhetsanalyser

För att ta reda på vilka risker och sårbarheter en byggnad eller anläggning har om den utsätts för till exempel belastningar, detonationer eller elektromagnetiska hot gör vi skydds- och sårbarhetsanalyser. Med vår breda kompetens inom bygg- och konstruktionsområdet, tillträdesbegränsningar, säkerhets- och skyddslösningar mot till exempel olika typer av vapenverkan, ger vi relevanta förslag utifrån analysen.

Skydd skapas bäst utifrån en princip med lager på lager. Det handlar om att tänka förebyggande, skapa avstånd till tänkbara hot och att förbättra det fysiska skyddet.

Så arbetar vi med fortifikation

  • Skyddsprodukter. Vi har arbetat fram ett bibliotek med godkända skyddsprodukter till fortifikatoriskt skyddade anläggningar och större skyddsrum
  • Statushöjande åtgärder för anläggningar. Vi börjar med en analys och uppgraderar sedan skyddsnivån för en specifik anläggning utifrån aktuell hotbild
  • Systemkoncept för skyddade anläggningar. Vi tar fram koncept för system i anläggningar till exempel när det gäller ventilation, kraftförsörjning, brandskydd, elmiljö, kylsystem och larm. Robust energiförsörjning är en viktig del av en anläggnings funktion.
  • Utbildning inom fortifikation. För att öka kunskapen hos andra aktörer inom totalförsvaret delar vi med oss av vår kompetens genom att utbilda andra. En ökad kompetens hos fler bidrar till ett starkare totalförsvar då det ger en ökad medvetenhet kring hotbilder och skyddslösningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 mars 2024