Gå till innehåll

Skyddsprodukter

Vi har tagit fram och utvecklat godkända skyddsprodukter till fortifikatoriskt skyddade civila och militära anläggningar och större skyddsrum. I dag använder vi skyddsprodukterna i de anläggningar vi äger och arbetar nu för att också kunna erbjuda skyddsprodukterna till aktörer inom totalförsvaret.

två killar lyfter på stålrör som står på en lastpall i en verkstad.

Foto: David Gribing

Fortifikationsverket utvecklar i stor utsträckning egna skyddsprodukter men köper också in från marknaden. Oaktat ursprung genomgår alla produkter en gedigen godkännandeprocess samt prov och verifiering för att säkerställa att de lever upp till våra högt ställda krav vad gäller skydd mot luftstötvåg, intrång, elektromagnetisk puls (EMP) och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) hot.

Utöver att produkterna ska stå emot effekterna av olika vapensystem så ska de även gå att tillverka, underhålla och återvinna. Därför är det viktigt för oss att tänka livscykelperspektiv när vi utvecklar våra skyddsprodukter.

2024 kommer aktörer inom totalförsvaret att kunna beställa skyddsprodukter via Fortifikationsverket där vi åtar oss helhetsansvaret att leverera robusta och godkända skyddsprodukter.

Världsunik stötvågstub

cirka tre meter hög metalltub i flera delar som sätts samman till en tub som klarar av stora explosioner.

Stötvågstuben. Foto: David Gribing/Liljedals

För att verifiera skyddsprodukter mot luftstötvåg äger vi en världsunik anläggning och stötvågstub som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) driver. I stötvågstuben kan vi åstadkomma höga tryck och långa varaktigheter för att simulera verkan från olika vapensystem. Förutom FOI samverkar vi med Försvarets Materielverk Test & Evaluering (FMV T&E) samt Research Institutes of Sweden AB (RISE) för att genomföra utveckling samt prov och verifiering.

Kontakta oss

Inköp av skyddsprodukter

skyddsprodukter@fortv.se

E-post

Enheten för teknik och utveckling för fortifikation och fastigheter:

tuff@fortifikationsverket.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023