Gå till innehåll

Handböcker & projekteringsanvisningar

Här kan du som är entreprenör eller leverantör till Fortifikationsverket logga in för att ta del av våra handböcker och projekteringsanvisningar.

Böcker på ett bord.

Registrera dig

Första gången du ska logga in för att ta del av våra handböcker eller projekteringsansvisningar behöver du registrera din mailadress.

Logga in

Logga in för att hämta senaste versionerna av de handböcker och anvisningar du behöver.

Handbok Skydd av byggnader

Handbok Skydd av byggnader finns endast i tryckt format och beställs hos Svensk Byggtjänst.

Målsättningen med handboken är att den ska användas som underlag för värdering av byggnaders sårbarhet mot olika typer av angrepp. Det kan gälla myndighetsbyggnader, ambassader, huvudkontor, regeringsbyggnader och byggnader för lokal, regional och nationell ledning.

Handboken riktar sig till de som har till uppgift att förhindra eller försvåra och minimera skadeverkan på samhällsviktiga byggnader till följd av exempelvis terrorism, sabotage och kriminalitet.

Beställ hanboken hos Svensk Byggtjänst Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Vill du ha en utskriven version av våra handböcker och projektanvisningar kontakta vår registratur på fortv@fortifikationsverket.se

Har du frågor om innehållet i våra handböcker och projekteringsanvisningar, kontakta enheten för teknik och utveckling för fortifikation och fastigheter (TUFF) genom att mejla tuff@fortifikationsverket.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2024