Gå till innehåll

Tekniskt stöd

Fortifikationsverket har expertkompetens inom skydds- och anläggningsteknik som vi gärna delar med oss av. Detta kallar vi att ge tekniskt stöd. Våra ingenjörer och specialister har spetskompetens inom sina respektive områden och det är vårt uppdrag att stödja totalförsvaret med fortifikatorisk kompetens.

Skyddsteknik

Inom området skyddsteknik kan Fortifikationsverket ge tekniskt stöd vad gäller skydd mot olika vapensystem och vi kan stödja totalförsvaret med att utvärdera byggnader och anläggningars förmåga att stå emot verkan av dessa vapensystem. Vi kan beräkna och simulera samt ta fram metoder och produkter för att skydda fortifikatoriska anläggningar ovan och under jord. Vi kan dessutom ge expertstöd inom följande områden:  

 • Elmiljö
 • Beräkning
 • Simulering
 • Mekanikkonstruktion
 • Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN)
 • Maskering & Signaturanpassning
 • Skydd mot UAV, UAS och drönare

Anläggningsteknik

För att en fortifikatorisk anläggning ska fungera och verka över tid behövs robusta och pålitliga system och infrastruktur. Våra ingenjörer och specialister inom anläggningsteknik kan stödja totalförsvaret i utformningen av dessa. På Fortifikationsverket har vi även arkitekter som kan ta fram välutformade och robusta anläggningar, byggnader och typbyggnader. Vi kan dessutom ge expertstöd inom följande områden:

 • El- och telesystem
 • VVS
 • Miljö
 • Brand
 • Arkitektur
 • Additiv tillverkning (3D-printning)

Kontakta oss

Enheten för teknik och utveckling för fortifikation och fastigheter:

tuff@fortifikationsverket.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023