Gå till innehåll

Umeå

I Umeå bygger vi en inomhusträningsanläggning för CBRN. Anläggningen kommer att ingå som en del av Totalförsvarets skyddscentrum för utbildning i kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) hot och händelser.

Fasad med glastrianglar som skiftat i guld i vintersolen.

Vintermorgon i Umeå. Foto: Fortifikationsverket

Övning i verklighetstrogna scenarion

Inomhusträningsanläggningen utformas för att Försvarsmakten ska kunna bedriva övningar med små mängder högtoxiska kemiska stridsmedel, industrikemikalier, avdödade mikroorganismer och radiologiska ämnen.

I anläggningen kommer det vara möjligt att genomföra verklighetstrogna övningar i olika klimatförhållanden i simulerade miljöer, exempelvis tropisk värme med hög luftfuktighet eller torr ökenhetta.

Det finns idag ingen anläggning i Norden där övningar med högtoxiska kemikalier kan genomföras inomhus oavsett årstid. Inomhusträningsanläggningen blir unik i norra Europa och ger Försvarsmakten möjlighet till övning året runt.

Ökat behov

I och med det förändrade omvärldsläget har behovet av att öva med CBRN-ämnen i verklighetstrogna scenarion ökat. Inomhusträningsanläggningen blir ett viktigt tillskott för att Försvarsmakten fortsatt ska ha beredskap att hantera skarpa CBRN-hot.

Tidplan

  • Byggstart april 2022.
  • Förbesiktning är planerad till våren 2024, därefter följer omfattande provningar.
  • Slutbesiktning är planerad till vintern 2024.

Projektet sker genom ett mycket nära samarbete med Försvarets materielverk, Försvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten.

Byggarbetsplats med en stor, grå betongbyggnad med byggställningar runtomkring. 

Oktober 2023. Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot CBRN-hot och händelser. CBRN står för kemiska-, biologiska-, radiologiska- och nukleära hot och händelser. SkyddC ansvarar för vidmakthållande av både nationell- och internationell CBRN-beredskap och ansvarar för utbildning och utveckling avseende CBRN-området för både Försvarsmaktens personal och civila myndigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024