Gå till innehåll

Aktuella upphandlingar

Här hittar du Fortifikationsverkets pågående upphandlingar.

Fortifikationsverket upphandlar till exempel:

  • Byggentreprenader
  • Utredningar
  • Projektering
  • Konstruktion
  • Tillverkning
  • Uppföljning
  • Kvalificerade konsulttjänster
  • Fastighetsrelaterade varor
  • IT-lösningar

Eftersom Fortifikationsverket är en offentlig myndighet finns det regler och principer som vi måste följa. Det huvudsakliga regelverket är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller alla offentliga organisationer. För Fortifikationsverket gäller även Lagen om upphandling på försvars-och säkerhetsområdet, LUFS.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 oktober 2023