Gå till innehåll

Vår organisation

Vår organisation är anpassad för att vi ska kunna genomföra en effektiv verksamhet som på bästa sätt bidrar till ökad försvarsförmåga. Verksamhet och resurser styrs via fem avdelningar och två staber samtidigt som våra arbetssätt styrs via processer.

Tre personer sitter i en soffa.

Foto: Peter Malmrup

Organisationen är indelad i ledningsstab och juridikstab samt förvaltningsavdelning, säkerhetsavdelning, HR- och kommunikationsavdelning, projektavdelning och en avdelning för utvecklig och verksamhetsstöd. Vi har huvudkontor i Eskilstuna.

Styrning, fastighets- och kundfrågor

På ledningsstaben samlas den övergripande verksamhets- och ekonomistyrningen likväl som styrning av kund- och fastighetsägarfrågor. Ledningsstaben ansvarar för de olika ledningssystemen, totalförsvars- och beredskapsfrågor samt samordnar kontakter med och rapporter till bland annat regeringskansliet, revisorer och styrelse. Staben ansvarar för centrala kundkontakter och överenskommelser, strategisk fastighetsplanering och att säkerställa fastighetsbeståndets utveckling. De ansvarar också för försäljning och förvärv. Direkt under styrelsen finns vår internrevisor.

Operativ verksamhet

I den operativa verksamheten finns vår förvaltningsavdelning med ansvar för förvaltning, drift och underhåll av hela vårt fastighetsbestånd. Här genomförs tillsyn och skötsel, funktions- och kvalitetskontroller av våra anläggningar likväl som vård av våra byggnadsminnen. Till förvaltningsavdelningen hör också en domänfunktion som bland annat ansvarar för förvaltning av skog och arrende.

Här finns även vår säkerhetsavdelning som ansvarar för den övergripande styrningen av säkerhetsområdet, men som också ger operativt stöd i säkerhetsfrågor. Vår projektavdelning ansvarar bland annat för investeringsplan samt projektledning av nyinvesteringar och större investeringar som genomförs i förvaltningen. Här bygger vi också upp en projekteringsenhet.

Sex regioner och 27 distrikt

Vi finns där våra partner behöver oss och där totalförsvaret kräver det – från Treriksröset i norr till Ystad i söder. Förvaltningsverksamheten är indelad i sex regioner och 27 distrikt med huvudorter enligt nedan.

  • Region norr – Boden
  • Region mitt – Enköping
  • Region öst – Stockholm
  • Region väst – Skövde
  • Region sydväst – Halmstad
  • Region sydost – Karlskrona

Utveckling och verksamhetsstöd

För att tillvarata synergieffekter mellan utveckling och olika typer av stöd har vi en gemensam avdelning för utveckling och verksamhetsstöd. Här återfinns funktioner för strategiska utvecklingsprojekt och specialister inom vårt expertområde fortifikation. Avdelningen omfattar även funktioner för kvalitet och miljö, ekonomi och upphandling likväl som servicecenter, arkiv, registratur och IT.

Till området verksamhetsstöd hör även juridikstaben samt avdelningen för HR och kommunikation som omfattar separata funktioner för dessa två kompetensområden.

Organisationskarta

Organisationskarta som beskriver Fortifikationsverkets avdelningar och enheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2023