Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Samarbeten

Fortifikationsverket har en unik position i skärningspunkten mellan statsförvaltningen, försvars- och säkerhetssektorn och fastighetssektorn. Här kan du läsa några exempel på våra samarbeten inom dessa tre sektorer.

Samarbeten inom statsförvaltningen

SOTI – samverkansområde Teknisk Infrastruktur

Fortifikationsverket är en del av Sveriges krisberedskap. Vi ingår i SOTI, samverkansområde Teknisk infrastruktur, som är en av de sex samverkansgrupper som MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ansvarar för. Gruppen fungerar i huvudsak som en plattform för nätverkande och informationsspridning. Syftet med arbetet är att berörda aktörer ska förbereda sin krishanteringsförmåga. Det innebär en förberedelse i att begränsa konsekvenserna för samhällsviktig verksamhet vid allvarliga störningar.
Till den tekniska infrastrukturen hör områden som elförsörjning, elektronisk kommunikation, gasdistribution, informationssäkerhet, mediedistribution samt kommunalteknisk försörjning.

Samverkansforum – för bättre statligt byggande och förvaltning

Visionen för detta nätverk är: ”Helt rätt i statligt byggande och förvaltning” och syftet är att förbättra byggherresamverkan inom statliga organisationer. Vi vill att våra kunder är nöjda och att våra statliga anläggningar med tillhörande tjänster uppfyller både samhällets och användarnas krav.

UFOS – för att utveckla offentlig förvaltning

Fortifikationsverket är ordförande i Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (UFOS). Här bedrivs konkreta utvecklingsprojekt som ger verktyg för att effektivisera fastighetsförvaltningen och för att höja kvaliteten för hyresgästerna.

Samarbeten inom försvars- och säkerhetssektorn

Nordisk-Baltisk försvarsbygg (NBDE) – för att lära av varandra

Det övergripande syftet med det Nordisk-Baltiska samarbetet inom området för försvarsfastigheter är att lära av varandra och dela goda exempel och idéer. Samarbetet bidrar till en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och professionell förvaltningsverksamhet. Arbetsgrupper finns för närvarande inom miljö, nyckeltal och benchmarking, energi, upphandling, geografiska informationssystem samt kommunikation. Utöver arbetet i dessa grupper kan exempelvis workshops arrangeras för att täcka in aktuella frågor inom andra verksamhetsområden.

Samarbeten inom fastighetssektorn

Byggherrarna – för ett bättre samhällsbyggande

Intresseföreningen Byggherrarna är en mötesplats för professionella byggherrar inom både offentlig och privat verksamhet. Byggherrarna arbetar med information, påverkan och utveckling av byggherrerollen för att tillsammans förbättra det svenska samhällsbyggandet.

BELOK – för energieffektivisering

BELOK är en förkortning av Beställargruppen Lokaler och är ett nätverk där Sveriges största privata och offentliga fastighetsägare av lokaler är medlemmar. BELOK driver utvecklingsprojekt inom energieffektivisering och miljöfrågor.