Gå till innehåll

Internationella samarbeten

Fortifikationsverket ska vara en nära partner för ökad försvarsförmåga. Vi ser därför ett behov av att, i allt större grad, ta del av och utbyta information, kunskap och erfarenheter i en internationell miljö.

Våra internationella samarbeten utgörs av bilaterala och multilaterala avtal och genom att vi deltar i nätverk och arbetsgrupper. För att säkra vår gemensamma demokrati och frihet har vi bilaterala samarbeten med ett flertal länder i vår närhet, bland annat Norge, Finland, de baltiska länderna och Tyskland. Fokus för våra samarbeten är oftast fortifikation, skydd av infrastruktur, men det handlar också om miljö och energi och ibland även andra områden. Det internationella samarbetet är prioriterat och värdefullt för att utbyta erfarenhet, dela information och kontinuerligt utveckla kompetens.

Nordisk-Baltisk försvarsbygg (NBDE) – för att lära av varandra

Samarbete och kontakter med de nordiska länderna har ökat de senaste åren framförallt med Norge och Finland men även inom det Nordisk-Baltiska samarbetet för försvarsfastigheter (NBDE).

Det övergripande syftet med det Nordisk-Baltiska samarbetet inom området försvarsfastigheter är att lära av varandra och dela goda exempel och idéer. Samarbetet bidrar till en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och professionell förvaltningsverksamhet. Arbetsgrupper finns för närvarande inom miljö, energi, upphandling, Nato och kommunikation. Utöver arbetet i dessa grupper kan exempelvis workshops arrangeras för att täcka in aktuella frågor inom andra verksamhetsområden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023