Gå till innehåll

Nato

Sverige har ansökt om att bli medlem i försvarsalliansen Nato och har sedan den 5 juli 2022 statusen "inbjuden" (invitee). Det innebär att samarbetet och integreringen med Nato fördjupats.

Stridsfordon kör över en stort fält.

Ravlunda skjutfält under Nato-övningen Baltops 2015. Foto: Johan Danielson/Fortifikationsverket

Fortifikationsverket arbetar tillsammans med övriga försvarsmyndigheter med förberedelser inför ett medlemskap i Nato. Exempel på förberedelser är utbildning av medarbetare, kontakt med den svenska Natodelegationen i Bryssel samt tätare internationella samarbeten till exempel inom ramen för Nordisk-Baltisk försvarsbygg (NBDE). Vi har ytterligare fördjupat samarbetet med norska Forsvarsbygg som har liknande organisation och förutsättningar som Fortifikationsverket.

Natoenhet

En Natoenhet har bildats inom myndigheten. Där samordnas våra förberedelser. Nato blir en integererad del i Fortifikationsverkets verksamhet, i ett första steg bedömer vi att det kommer att handla om anpassningar av den befintliga infrastrukturen (IT-infrastruktur, övningsfält, garnisoner, flygfält) som vi redan äger och förvaltar. På sikt kan det även handla om att bygga nytt, men det beror på de operativa behoven.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023