Gå till innehåll

Nato

Den 7 mars 2024 blev Sverige medlem i försvarsalliansen som nu består av 32 medlemsländer. Det är regeringens bedömning att ett svenskt Natomedlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet. Sverige blir säkrare som medlem i Nato. Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige ökar, den krigsavhållande effekten blir större och säkerheten i Norden ökar.

Sverige bidrar med unika förmågor och kompetenser, välutbildad personal och högkvalitativ utrustning till Nato.

Som medlem i Nato kommer Sverige att ställas inför förändringar och anpassningar, ett faktum som även kommer att påverka Fortifikationsverket. Fortifikationsverket har därför tillsammans med övriga försvarsmyndigheter arbetat med förberedelser inför medlemskapet i Nato. Exempel på sådana förberedelser är utbildning av medarbetare, kontakt med den svenska Natodelegationen i Bryssel samt tätare internationella samarbeten till exempel inom ramen för Nordic-Baltic Defence Estates Cooperation (NBDE). Vi har ytterligare fördjupat samarbetet med såväl norska Forsvarsbygg som finska Puolustuskiinteistöt som har liknande organisationer och förutsättningar som Fortifikationsverket.

Fortifikationsverket och Nato

Fortifikationsverkets stöd till det militära försvaret och allierade med militär infrastruktur och tjänster skapar förutsättningar för allierade att verka på svenskt territorium under såväl fred, kris som krig. Vår verksamhet, inte minst inom ramen för värdlandsstöd (VLS), bidrar till såväl ett starkare totalförsvar som Natos kollektiva försvar.

Natoenhet

Vår Natoenheten företräder Fortifikationsverket i Natofrågor och arbetar med intern samordning, utveckling och planering samt stödjer den övriga verksamheten i Natorelaterade frågor. Enheten bedriver också omfattande samarbete och samverkan med andra försvarsmyndigheter och allierade länder för att bygga upp ett robust nätverk.

Under de kommande åren ska enheten byggas upp och förstärkas i takt med att Försvarsmaktens och allierades behov och verksamhet ökar. Kopplat till detta söker Fortifikationsverket nu individer som har erfarenhet av att samordna projekt inom fastighets- och byggsektorn, goda språkkunskaper, erfarenhet av försvarssektorn och social kompetens.

Är du intresserad av att bli en av våra nya kollegor? Läs mer om hur det är att jobba på Fortifikationsverket och vad vi erbjuder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juli 2024