Gå till innehåll

Nato

Den 7 mars 2024 blev Sverige medlem i försvarsalliansen Nato.

Stridsfordon kör över en stort fält.

Ravlunda skjutfält under Nato-övningen Baltops 2015. Foto: Johan Danielson/Fortifikationsverket

Fortifikationsverket har arbetat tillsammans med övriga försvarsmyndigheter med förberedelser inför medlemskapet i Nato. Exempel på förberedelser är utbildning av medarbetare, kontakt med den svenska Natodelegationen i Bryssel samt tätare internationella samarbeten till exempel inom ramen för Nordisk-Baltisk försvarsbygg (NBDE). Vi har ytterligare fördjupat samarbetet med norska Forsvarsbygg som har liknande organisation och förutsättningar som Fortifikationsverket.

Natoenhet

En Natoenhet har bildats inom myndigheten. Där har våra förberedelser samordnats. Nato blir en integererad del i Fortifikationsverkets verksamhet, i ett första steg bedömer vi att det kommer att handla om anpassningar av den befintliga infrastrukturen (IT-infrastruktur, övningsfält, garnisoner, flygfält) som vi redan äger och förvaltar. På sikt kan det även handla om att bygga nytt, men det beror på de operativa behoven.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024