Gå till innehåll

Fortifikationsverkets fakturavillkor

Här hittar du information om våra fakturavillkor.

Faktura till Fortifikationsverket (FORTV)

Nedan anges de tre (3) alternativ för leverantörer att skicka fakturor till FORTV.

Via PEPPOL

I första hand gäller att leverantören skickar elektroniska fakturor via PEPPOL BIS Billing 3.0
FORTVs elektroniska adress i PEPPOL är vårt organisationsnummer 0007:2021004607

Via andra kommunikationslösningar (VAN)

FORTV använder Opus Capita e-handelstjänst för att ta emot fakturor.
Fortifikationsverket tar emot Svefaktura 1.0.
Mottagaradress/elektronisk adress är organisationsnummer: 202100460701 eller vår GLN: 7350008020009.

Via FORTVs leverantörsportal

Om leverantören inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan leverantören kostnadsfritt använda FORTVs leverantörsportal för att registrera dem manuellt.

Fortifikationsverkets leverantörsportal Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta:e-handel@fortifikationsverket.se

Ordernummer eller beställarreferenser på fakturan

Fakturor till FORTV ska alltid märkas med ordernummer. Inget annat får skrivas i samma fält som ordernumret. Referenser och övrig information på fakturan ska placeras i enlighet med rekommendationer från Single Face To Industry (SFTI) Länk till annan webbplats.. Fält för leveransadresser eller andra benämningar ska lämnas tomma. För frågor avseende ordernummer och beställarreferens kontakta: e-handel@fortifikationsverket.se

Fakturor till FORTV ska alltid märkas på något av (3) nedan angivna sätt:

1. Inköpsorder

Faktura till följd av FORTV inköpsorder ska endast märkas med ordernummer som anges vid beställning. Exempel: FK21000000.

2. El, fjärrvärme, Vatten, Pellets

Fakturan ska märkas med leverantörens unika anläggnings-ID eller objektets unika-ID som tillhandahålls av FORTV och ett sexsiffrigt ordernummer som börjar på 10 alt 15. Exempel: 151020. Fält för adresser eller andra benämningar ska lämnas tomma.

Enligt rekommendationer från SFTI för Svefaktura och PEPPOL faktura ska ordernummer placeras i XML- taggar enligt nedan:
Här finns att läsa om användning av referenser till faktureringsobjekt och hur de ska se ut:
SFTI Svefaktura Länk till annan webbplats.
PEPPOL Dok 1 Länk till annan webbplats.
PEPPOL Dok 2 Länk till annan webbplats.

3. Annat sätt

I vissa fall kan istället en beställarreferens (FORTV anställningsnummer) anges för att fakturan ska hamna rätt på FORTV. Beställarreferensen är alltid ett sex siffrigt nummer.

En faktura per order ska levereras. Undantag medges för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order. I dessa fall ska alltid samma ordernummer/beställarreferens anges på samtliga delfakturor.

Faktura utställs till:

Fortifikationsverket
(PartsID:2021004607)
BOX 398
737 26 FAGERSTA

Fakturainnehåll. Av fakturan ska det framgå lagstadgade fakturauppgifter inklusive:

  • tydlig redovisning hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats
  • leverantörens organisationsnummer
  • leverantörens adressuppgifter och telefonnummer
  • bankgironummer (i första hand)
  • plusgironummer (om leverantören inte har bankgironummer)
  • att leverantören är godkänd för F-skattsedel
  • Faktura ska innehålla det ordernummer som anges vid respektive beställning, enligt ovan.
  • Köparen accepterar inte samlingsfaktura, varje order faktureras separat, om inte annat överenskommits
  • FORTV omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet för entreprenader. Detta innebär att FORTV inbetalar moms direkt till Skatteverket. Fakturan ska i dessa fall markeras med FORTV momsregistreringsnummer VAT-nummer SE 202100460701 och uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet"

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023